صاحب‎خانه با مستاجری که اجاره نمی‎دهد چه کند؟

۰
1
زمان مطالعه: < 1 دقیقه
اجاره

صاحب‎خانه با مستاجری که اجاره نمی‌دهد، چه کند؟ بسیاری از مالکان می پرسند چطور می‌توانند مستاجری را که از پرداخت اجاره خودداری می‌کند مجبور به تخلیه ملک کنند؟

در این مطلب، به این سئوال پاسخ می‎دهیم .

به گزارش مجله دلتا در قانون موجر و مستاجر آمده است، در صورتی که  مستأجر در مهلت مقرر که در این قانون ذکر شده از پرداخت اجاره‎بها خودداری نماید و با ابلاغ اخطار دفترخانه ‌تنظیم‌کننده سند، اجاره یا اظهارنامه (چنانچه اجاره‌نامه عادی باشد یا اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد) ظرف مدت ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد، اگر اجاره‌نامه رسمی یعنی در دفاتر ثبت اسناد رسمی تنظیم شده باشد، موجر می‌تواند از دفترخانه یا دایره اجرای اداره ثبت، صدور اجرائیه تخلیه و وصول اجاره آپارتمان را درخواست نماید.

 اجاره

‌هر‌گاه پس از صدور اجرائیه، مستأجر اجاره عقب افتاده را نپردازد، موجر می‌تواند به استناد تخلف‌ مستأجر از پرداخت اجاره‎بها، از دادگاه درخواست تخلیه کند. ‌

هر‌گاه اجاره‌نامه عادی یعنی در دفاتر مشاور املاک تنظیم شده باشد یا سند اجاره تنظیم نشده باشد، موجر می‌تواند برای تخلیه ملک و وصول اجاره‎بها به دادگاه مراجعه کند. ‌

دراینگونه موارد ،هر‌گاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه، اضافه بر اجاره‌بهای معوقه، صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری بسپارد، حکم تخلیه صادر نمی‌شود و مستأجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ سپرده شده نیز به موجر پرداخت می‌شود.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در یادداشت روز

همچنین بخوانید

تفاوت مجازات رابطه نامشروع، برای افراد متاهل و مجرد

قانون‌گذار با تکیه بر قواعد شرع و همچنین با توجه به اوضاع و احوال جامعه جرائمی مانند زنا و…