در صورت عدم تمکین زن می‌توان طلاق گرفت؟

۸
0
زمان مطالعه: < 1 دقیقه
زن در مقابل مرد بایستی به وظایفی که شرعا و قانونا بعد از خواندن صیغه عقد بر عهده‌اش قرار گرفته عمل کند که تحت عنوان تمکین عام و خاص نامیده می‌شود.
طلاق در صورت تمکین نکردن زن

قانون کشورمان به هر یک از زوجین برای طلاق اختیاراتی را اعطا کرده است تا بتوانند اقدام بر جدایی کرده و مسیر زندگی خود را از همسر خود جدا کنند. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی طلاق در صورت تمکین نکردن زن می‌پردازیم.

طلاق در صورت تمکین نکردن زن

اگر زن تمکین نکند عواقبی برای او در پی خواهد داشت که یکی از آن عواقب یا ضمانت‌اجراها این است که مرد می‌تواند با اثبات عدم تمکین زن از دادگاه رسیدگی کننده به این موضوع درخواست طلاق کند که در این صورت ملزم به پرداخت نفقه و شرط تنصیف اموال مرد به زن نخواهد بود. اثبات عدم تمکین زن توسط مرد به دادگاه کار سختی است مگر این که:

  • خود زن در دادگاه به مواردی که باعث عدم تمکین است اقرار کند.
  • قاضی دادگاه با توجه به قرائن و شواهد و اظهارات طرفین در دادگاه علم به عدم تمکین از جانب زن پیدا کند.

مقدمات طلاق با عدم تمکین زن

اگر زن مرتکب عدم تمکین و نشوز شده باشد عواقبی برای او دارد که شامل موارد زیر است:

  • مرد می‌تواند با اثبات عدم تمکین زن به دادگاه خانواده رسیدگی کننده به این دعوا درخواست ازدواج مجدد کند.
  • مرد می‌تواند به دلیل عدم تمکین زن از پرداخت نفقه به زن خودداری کند که برای عدم پرداخت نفقه هم نشوز و عدم تمکین زن باید در دادگاه خانواده ثابت شده باشد.
  • مرد می‌تواند با اثبات عدم تمکین زن از دادگاه خانواده رسیدگی کننده به این دعوا درخواست طلاق زن را بکند.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب در چه مواردی زن حق طلاق دارد؟ را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

در چه شرایطی زن بعد از طلاق نیز ارث می‌برد؟

از جمله افرادی که از متوفی ارث می‌برد، همسر دائم وی است و شرایط ارث بردن زن بعد از طلاق یک…