خانه نکات حقوقی طلبکار می‌تواند حقوق بازنشستگی را توقیف کند؟

طلبکار می‌تواند حقوق بازنشستگی را توقیف کند؟

۵
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
طبق تبصره ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی توقیف حقوق بازنشستگی فقط تا میزان یک چهارم مجاز خواهد بود.
توقیف حقوق

واژه توقیف در لغت به معنای بازداشت کردن، از حرکت بازداشتن و در جایی نگاه‌داشتن است. واژه‌های حقوق و مزایا هم به ترتیب، جمع واژه‌های حق و مزیت است و عبارت «حقوق و مزایا»، در اصطلاح به مجموع پولی گفته می‌شود که به اشخاصی که برای دیگران، کار می‌کنند، پرداخت می‌شود. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی توقیف حقوق بازنشستگی می‌پردازیم.

توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی

زمانی که کارمندی به علت کهولت سن یا فرسودگی، قادر به ادامه کار نباشد، به وسیله بازنشستگی، به کار او پایان داده می‌شود. در این دوره، به شخص بازنشسته، حقوقی پرداخت می‌شود که به آن حقوق بازنشستگی گفته می‌شود. طبق تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی، صرفا به میزان یک‌ چهارم، مجاز است؛ آن هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد. برای مثال شخص الف که یک شخص بازنشسته است، ضمانت می‌کند که بدهی شخص ب را به طلبکار او یعنی شخص ج بپردازد. مدتی بعد، شخص الف با شخص ج برای پرداخت این بدهی، اختلاف پیدا می‌کنند شخص ج علیه شخص الف، در دادگاه اقامه دعوا کرده و در نهایت، دادگاه شخص الف را محکوم به پرداخت بدهی می‌کند. در این حالت شخص ج نمی‌تواند طلب خود از محل حقوق بازنشستگی محکوم علیه (یعنی شخص الف) وصول کند، زیرا بدهی شخص الف در این مثال، مربوط به شخص او نبوده است. درهر‌حال، توجه به این نکته لازم است که حتی اگر بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد صرفا می‌توان «یک ‌چهارم» از حقوق هر ماه او را توقیف کرد حتی اگر شخص بازنشسته، زن یا فرزند نداشته باشد.

توقیف حقوق

توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی و وظیفه

طبق تبصره ماده ۸۳ آیین‌نامه، توقیف مزایای بازنشستگی، صرفا به میزان یک‌چهارم، مجاز است آن‌ هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد. توقیف حقوق و مزایای وظیفه نیز، صرفا به میزان یک ‌چهارم و به این شرط مجاز است که بدهی، مربوط به شخص وظیفه ‌بگیر باشد.
برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مرد الزامی به تمکین از زن دارد؟ را مطالعه کنید.
 • دریافت مهریه بیش از ۱۱۰ سکه

  مهریه بیش از ۱۱۰ سکه چگونه وصول می‌شود؟

  یکی از مهم‌ترین حقوق مالی که در ازدواج برای زن ایجاد می‌شود مهریه است. …
 • نحله ایام زوجیت

  دریافت نحله ایام زوجیت

  با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وضع مالی زوج،…
 • مجازات جعل سند

  جعل سند چه مجازاتی دارد؟

  هدف از ایجاد یک سند جعلی سوءاستفاده از مفاد آن است که به این طریق شخص یا اشخاصی سند مجعول …
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

مهریه بیش از ۱۱۰ سکه چگونه وصول می‌شود؟

یکی از مهم‌ترین حقوق مالی که در ازدواج برای زن ایجاد می‌شود مهریه است. …