خانه نکات حقوقی مرد بدون دلیل می‌تواند زن را طلاق دهد؟

مرد بدون دلیل می‌تواند زن را طلاق دهد؟

۴
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
با وجود حق قانونی مرد برای طلاق دادن همسرش بدون دلیل هیچ مردی نمی‌تواند به دادگاه خانواده مراجعه کند و صرفا به دلخواه خود و بدون پرداخت حقوق مالی زن او را طلاق دهد.
طلاق دادن زن

طبق قانون مدنی کشور ایران و مطابق با ماده ۱۱۳۳ مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را کند؛ در این ماده سخنی از ارائه دلیل از جانب مرد به دادگاه برای طلاق دادن همسرش نیست یعنی مرد می تواند زن خود را بدون اینکه نیازی به اثبات دلایل خاص برای جدایی و طلاق نزد قاضی دادگاه داشته باشد طلاق دهد. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی طلاق دادن زن بدون دلیل می‌پردازیم.

طلاق دادن زن بدون دلیل

طلاق از طرف مرد در ایران به عنوان یک حق قانونی برای مردان شناخته شده است و برای این موضوع در قانون مدنی ماده قانونی خاص هم آورده شده است. پس مردان در کشور ما این اجازه را دارند که هر موقع بخواهند با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست طلاق برای جدایی از زن خود را بدهند حتی برای این کار نیازی ندارند تا دنبال دلیل و مدرکی باشند تا ضمیمه دادخواست طلاق کنند و آن‌ها  را در دادگاه نزد قاضی دادگاه ثابت کنند تا بتوانند از این حقشان استفاده کنند که طلاق دادن زن است استفاده کنند؛ اما چنین حقی در قانون ایران برای زنان در نظر گرفته نشده است زنان حتما بایستی دلایلی برای درخواست جدایی از شوهرشان داشته باشند و آن دلایل را هم در دادگاه نزد قاضی به اثبات برسانند تا بتوانند از شوهرشان جدا شوند.

طلاق دادن زن

شرایط طلاق دادن زن بدون دلیل توسط مرد

شرایطی برای مردان خواهان طلاق در نظر گرفته شده است که برای طلاق زنانشان بایستی به آن عمل کنند؛ که این شرایط عبارت است از:

اولین و مهم ترین شرطی که مردان خواهان طلاق باید به آن عمل کنند را می‌توان تحت عنوان پرداخت مهریه زن بیان کرد، مردی که می‌خواهد زنش را طلاق دهد باید تمام مهریه زن را به طور کامل پرداخته باشد در غیر این صورت صیغه طلاق اجرا و در دفتر اسناد رسمی ثبت نخواهد شد. شرط بعدی که مرد خواهان طلاق بدون دلیل زن باید به آن عمل کند پرداخت نفقه زن است که مقدار آن را دادگاه بر اساس شئونات اجتماعی و خانوادگی زن تعیین می‌کند و مرد بایستی بپردازد ، بعد از طلاق دادن زن توسط مرد، زن باید سه ماه عده طلاق نگه دارد در این سه ماه چون طلاق از طرف مرد طلاق رجعی محسوب می‌شود پرداخت نفقه زن در این سه ماه بر عهده مرد است. پرداخت نصف دارایی شوهر به زن یا تقسیم اموال شوهر باز هم یکی دیگر از شرایط طلاق دادن زن بدون دلیل از سوی مرد است. این شرط که یکی از شروط دوازده گانه ضمن عقد ازدواج است اگر توسط مرد امضا شده باشد هنگام طلاق به درخواست مرد یا درخواست طلاق از طرف زن که همراه با دلیل محکمه پسندی برای دادگاه است بایستی آن را به زن پرداخت کند.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر در چه صورت مهریه نصف می‌شود؟ را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

مهرالمثل چگونه تعیین می‌شود؟

براساس ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی، مبنای تعیین مهر المثل زن وضعیت خانوادگی و سایر صفات و خصوصیات…