میکروب های روده انسان قبل از بشریت وجود داشتند

۲
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
یک مطالعه جدید نشان می دهد که رابطه بین انسان ها و باکتری های روده به زمان های دور برمی گردد – زمانی که حتی انسان ها وجود نداشتند.
میکروب های روده انسان

محققان کشف کردند که میکروب ها از دو خانواده ی باکتریایی – باکتریودیسیا و بیفیدوباکتریاسیا که در انسان ها و میمون های آفریقایی حضور دارند – احتمالأ حدود ۱۵ میلیون سال پیش در روده ی اجداد مشترک هر دو گروه زندگی می کردند. از آن زمان به بعد، این باکتری ها برای هزاران نسل در دستگاه گوارش انسان ها و میمون ها زندگی کردند. در ادامه این مطلب از مجله دلتا درباره میکروب های روده انسان می خوانید.

میکروب های روده انسان قبل از بشریت وجود داشتند

داده های ژنتیکی محققان همچنین داستانی را درباره تکامل موازی – در میکروب ها و پستانداران نخستین که میزبان آنها هستند تعریف می کنند. نویسنده ارشد مطالعه اندرو مولر، محقق فوق دکترا در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی گفت: «درست همانطور که از حدود ۶ میلیون سال پیش با شامپانزه جد مشترک داریم، تعداد زیادی از باکتری های روده نیز با شامپانزه جد مشترک دارند که تقریبأ در زمان یکسانی انشعاب پیدا کردند.»

مولر افزود: «و همین مسئله برای میکروب های روده انسان ها و گوریل ها نیز صحت دارد. شاید تقریبا ۱۵ میلیون سال پیش جد مشترک خود را پیدا کرده باشیم و متوجه شدیم که بعضی از باکتری های روده مان در همان زمان یک جد مشترک پیدا کردند.» تحقیق اخیر نشان داده که جوامع پیچیدۀ میکروب های روده انسان احتمالأ بر سیستم های ایمنی مان تأثیر می گذارند و با حالات و رفتارهای خاص ارتباط دارند.

به گفته محققان این مطالعه جدید شواهد اولیه مبنی بر اینکه چه زمانی این میکروب ها در تاریخچه فرگشت بشریت ساکن شدند، را ارائه می دهد. نویسنده ارشد هوارد اوکمن، استاد زیست شناسی یکپارچه در دانشگاه تگزاس در آستین گفت: یافته های قبلی محققان را قادر ساخت تا یک گونه حیوانی را شناسایی کنند که به گروه میکروب های درون روده مان تعلق دارد.

  هرچند، تحلیل اولیه میکروب های روده انسان ها و میمون ها فقط می تواند تنوع کامل جوامع میکروبی آن ها را مقایسه کند. در یک مطالعه جدید، محققان تک تک انوع باکتری ها را شناسایی کردند. با مقایسه باکتری های انسان ها و میمون ها – شامپانزه ها، بونوبوها و دو گونه ی فرعیِ دیگر از گوریل ها – محققان تبارِ باکتری های آن ها را در طول زمان ردیابی کردند.

  مطالعات گوناگون نشان داده که عوامل زیادی بر تنوع باکتری ها در روده انسان تأثیر می گذارند، از جمله غذای انسان، جغرافیا و سابقه پزشکی. یافته های جدید حاکی از آن است که تکامل احتمالا نقش مهم تری در شکل گیری بعضی از این شرکای میکروبی ایفا کرده است.

  پیشنهاد مطالعه: برای مطالعه بیشتر مطلب «ماهی لانگ فیش بدون آب زنده می‌مانند» را بخوانید.

  دانلود اپلیکیشن
  بیشتر ببینید در دانستنی ها

  همچنین بخوانید

  ۷ دلیلی که پشه‌ها به سمت شما جذب می‌شوند

  بیراه نیست اگر فکر می‌کنید که پشه‌ها شما را بیشتر از دیگران دوست دارند. در این مطلب به 7 د…