خانه نکات حقوقی تمکین زن از شوهر و نکاتی که باید بدانید

تمکین زن از شوهر و نکاتی که باید بدانید

۱۰
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
تمکین در لغت به معنای الزام است. با این حال تمکین از منظر حقوق خانواده به معنا اطاعت و پیروی زن از شوهر در امور زندگی و روابط زناشویی بدون عذر شرعی است.
الزام تمکین زن از شوهر

مطابق با قانون مدنی کشور پس از ازدواج هر یک از زوجین نسبت به یکدیگر دارای وظایفی می باشند، یکی از این تکالیف تمکین زن از همسر است. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی الزام تمکین زن از شوهر مطابق قانون می‌پردازیم.

الزام به تمکین زن از شوهر 

زن و مرد هر یک موظف هستند تا تکالیف خود را در برابر یکدیگر انجام داده و با یکدیگر حسن معاشرت داشته باشند. در غیر این صورت، مصداق نشوز تلقی شده و منجر به پیامدهایی برای هر یک از آنان می‌شود. نشوز به معنای عدم تمکین یا عدم ایفای هریک از وظایف و تکالیف میان زوجین دانست. از منظر حقوقی و در قالب زندگی زناشویی هر گاه زن بدون عذر شرعی از همسر خویش در رفع نیازهای جنسی و امور خانواده تمکین نکند، حق پرداخت نفقه از سوی مرد برای زن سلب شده و مسئله نشوز رخ داده است. به این ترتیب زن ناشزه نامیده می‌شود. به عبارت دیگر، ماده ۱۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی زن را موظف به اطاعت از شوهر چه در امور جاریه زندگی و چه در مسائل زناشویی کرده است و در مقابل این تمکین، وی را مستحق دریافت نفقه دانسته است.

الزام تمکین زن از شوهر

عدم تمکین زن از شوهر چه پیامدهایی را به دنبال دارد؟

عدم تمکین زن از مرد پیامدهایی را به دنبال دارد؛ از جمله این پیامدها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • عدم استحقاق زن نسبت به نفقه ( ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی)
  • کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه (مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده). به این منظور مرد بایستی به دادگاه رجوع و با اثبات عدم تمکین همسر خود، از دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگیرد.
  • امکان طرح دعوی طلاق از سوی مرد.

نشوز شوهر یا عدم ایفای وظایف زناشویی از جانب وی نیز دارای ضمانت اجرای حقوقی است و زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه الزام شوهر را به انجام وظیفه درخواست کند. به علاوه نشوز شوهر سوءمعاشرت به شمار می‌آید و اگر مصادیق عسر و حرج باشد، زن می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.

برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر پس گرفتن هدایای نامزدی چه شرایطی دارد؟ را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

در چه صورتی مهریه به زن تعلق نمی‌گیرد؟

مهریه هم‌زمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی سند ازدواج ثبت می‌شود. …