مطالبه مهریه در عقد موقت ثبت نشده ممکن است؟

۳
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
مهریه عقد موقت را می‌توان از طریق شورای حل اختلاف یا دادگاه خانواده مطالبه کرد.
مطالبه مهریه عقد موقت ثبت نشده

بر اساس قانون مدنی یکی از ارکان مهم عقد موقت، تعیین مهریه است. به این معنا که تعیین مهریه و میزان آن شرط صحت و درستی عقد موقت است و عدم تعیین آن موجب باطل شدن عقد است. ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی در این خصوص چنین مقرر کرده است: در نکاح موقت، عدم ذکر مهریه در عقد موجب بطلان عقد است. بر همین اساس، به موجب عقد موقت نیز زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند مهریه‌اش را مطالبه کند و از این لحاظ تفاوتی میان مهریه عقد موقت و مهریه عقد دائم وجود ندارد. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی مطالبه مهریه عقد موقت ثبت نشده می‌پردازیم.

دریافت مهریه در عقد موقت

یکی از شروطی که موجب صحت ازدواج موقت می‌شود، تعیین مهریه است از این رو اگر مهریه در ازدواج موقت ذکر نشود، آن ازدواج باطل خواهد بود.

موقت بودن نکاح نباید باعث این تصور شود که زن نمی‌تواند مهریه خود را بگیرد. در نکاح موقت نیز زن به محض عقد مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هر زمان که بخواهد آن را دریافت کند.

مطالبه مهریه عقد موقت ثبت نشده

در صورتی‌که عقد موقت ثبت نشده باشد و طرفین صرفا به خواندن صیغه محرمیت اکتفا کرده باشند، مطالبه مهریه صرفا از طریق دادگاه به عمل می‌آید و چون زن سند رسمی برای اثبات صیغه ندارد، بنابراین باید با استفاده از سایر ادله اثبات دعوا همچون شهادت شهود یا اقرار خود مرد ادعای خود را ثابت کند.
مطالبه مهریه
در این حالت اگر مبلغ مهریه تا بیست میلیون تومان باشد، دادخواست مطالبه مهریه در نکاح موقت را باید به شورای حل اختلاف داد و در صورتی‌که مبلغ بیش از بیست میلیون تومان باشد باید برای مطالبه مهریه عقد موقت به دادگاه خانواده مراجعه کرد.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب ۱۲‌ شرطی که به زن حق طلاق می‌دهد  را مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

در صورت عدم همکاری ورثه برای تقسیم ارث چه باید کرد؟

مراحل انحصار وراثت پیچیدگی‌های بسیار زیادی دارد که ممکن است مراحل انجام این کار را طولانی …