خانه نکات حقوقی مطالبه مهریه در عقد موقت ثبت نشده

مطالبه مهریه در عقد موقت ثبت نشده

۱
0
زمان مطالعه: < 1 دقیقه
مهریه عقد موقت را می‌توان از طریق شورای حل اختلاف یا دادگاه خانواده مطالبه کرد.
مطالبه مهریه در عقد موقت

بر اساس قانون مدنی یکی از ارکان مهم عقد موقت، تعیین مهریه است. به این معنا که تعیین مهریه و میزان آن شرط صحت و درستی عقد موقت است و عدم تعیین آن موجب باطل شدن عقد است. ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی در این خصوص چنین مقرر کرده است: در نکاح منقطع، عدم ذکر مهریه در عقد موجب بطلان عقد است. بر همین اساس، به موجب عقد موقت نیز زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند مهریه‌اش را مطالبه کند و از این لحاظ تفاوتی میان مهریه عقد موقت و مهریه عقد دائم وجود ندارد. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی مطالبه مهریه عقد موقت ثبت نشده می‌پردازیم.

دریافت مهریه در عقد موقت

یکی از شروطی که موجب صحت ازدواج موقت می‌شود، تعیین مهریه است از این رو اگر مهریه در ازدواج موقت ذکر نشود، آن ازدواج باطل خواهد بود. موقت بودن نکاح نباید باعث این تصور شود که زن نمی‌تواند مهریه خود را بگیرد. در نکاح موقت نیز زن به محض عقد مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هر زمان که بخواهد آن را دریافت کند.

مطالبه مهریه عقد موقت ثبت نشده

در صورتی که عقد موقت ثبت نشده باشد و طرفین صرفا به خواندن صیغه محرمیت اکتفا کرده باشند، مطالبه مهریه صرفا از طریق دادگاه به عمل می‌آید و چون زن سند رسمی برای اثبات صیغه ندارد، بنابراین باید با استفاده از سایر ادله اثبات دعوا همچون شهادت شهود یا اقرار خود مرد ادعای خود را ثابت کند. در این حالت اگر مبلغ مهریه تا بیست میلیون تومان باشد، دادخواست مطالبه مهریه در نکاح موقت را باید به شورای حل اختلاف داد و در صورتی که مبلغ بیش از بیست میلیون تومان باشد باید برای مطالبه مهریه عقد موقت به دادگاه خانواده مراجعه کرد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب  حق حبس مهریه و شرایط آن را مطالعه کنید.
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

مطالبه نفقه و مهریه از ارث شوهر فوت شده

مطالبه مهریه از ارث شوهر فوت شده امکان پذیر است. …