رضایت نامه تصادف رانندگی

۲
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
اخذ رضایت از زیان دیده حادثه رانندگی، غالبا در قبال پرداخت یا مصالحه خسارت‌های وارده صورت می‌گیرد.

موضوع بسیار شایع و البته غم انگیزی که متاسفانه همه ساله علی رغم همه هشدارها، آموزش‌ها و نظارت‌هایی که توسط مقامات و مسئولین ذی ربط صورت می‌گیرد و هر ساله آسیب دیدگان و قربانیان زیادی را به همراه دارد موضوع تصادفات رانندگی است. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی رضایت نامه تصادف رانندگی می‌پردازیم.

رضایت نامه تصادف رانندگی

در بسیاری از موارد شاهد این موضوع هستیم که راننده مقصر و مسبب حادثه موفق به اخذ رضایت از زیان دیده حادثه می‌شود. در خصوص اخذ رضایت نامه باید این نکته را مدنظر قرارداد که حتی الامکان در دفاتر اسناد رسمی یا دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده به موضوع رضایت نامه اخذ شود. اخذ رضایت در یک برگه ولو با خط و امضای شخص زیان دیده یک سند عادی محسوب می‌شود و از آنجایی که می‌توان صحت اسناد عادی را مورد جعل، انکار یا تردید قرارداد، ممکن است رضایت نامه از سوی رضایت دهنده مورد خدشه قرار بگیرد که همانطور که اشاره شد تنظیم آن در دفاتر اسناد رسمی، دادسرا یا دادگاه ترجیح دارد.

تاثیر رضایت نامه در مسئولیت کیفری راننده مقصر حادثه

یکی از طرق سقوط یا تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی است، پس از وقوع جرم و در روند رسیدگی به موضوع یا پس از صدور رای قطعی، چنانچه شاکی از شکایت خود صرف نظر کند؛ بحث تخفیف از طریق کاهش مدت یا تبدیل مجازات به مجازات دیگری به میان می‌آید که بسته به نظر قاضی رسیدگی کننده مجازات در نظر گرفته شده تغییر می‌یابد. در خصوص مسئولیت کیفری راننده مقصر حادثه اصولا مطابق رویه قضایی موجود پس از اخذ رضایت از شاکی، عموما به دلیل سبک بودن مجازات حبس در نظر گرفته شده در خصوص این جرائم، شخص از مجازات معاف می شود یا نهایتا به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.

رضایت نامه تصادف

آیا شاکی می‌تواند از رضایت خود رجوع کند؟

برای پاسخ به این سوال می‌بایست موضوع را از دو جنبه مورد بررسی قرارداد:

  • جنبه کیفری
  • جنبه حقوقی

در خصوص جنبه کیفری تصادفات، مطابق با قانون مجازات، اگر شاکی قبل یا بعد از صدور حکم از شکایت خود صرف نظر کند دیگر امکان رجوع و بازگشت به شکایت وجود نخواهد داشت مگر با اثبات عدم اختیار، یا اکراه که اثبات آن امری بسیار سخت خواهد بود، اما از بعد حقوقی و مطالبه خسارات از راننده مقصر یا شرکت بیمه وی، اگر بخواهیم بررسی کنیم باید بیان داشت که چنانچه پس از طرح موضوع در دادگاه و بررسی قاضی رسیدگی کننده و اعلام پایان تحقیقات و رسیدگی، خواهان خسارت از کلیه ادعاهای خود صرف نظر کند، قاضی قرار سقوط دعوی صادر کرده و موضوع مجددا از سوی خواهان مطالبه خسارت قابل طرح و پیگیری نخواهد بود.

برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطالبه خسارت تصادفات رانندگی را مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

شرایط دریافت مهریه بدون داشتن رابطه زناشویی

بر اساس ماده ۱۰۸۲قانون مدنی به محض اینکه زن و مردی به عقد ازدواج یکدیگر در آمدند، زن مالک …