توقیف اموال برای مهریه

۴
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
قانون این اجازه را داده است که زوجه یا وکیل او، توامان با دادخواست مطالبه مهریه یا قبل از دادخواست اصلی با دادن دادخواست تامین خواسته از طریق دفاتر خدمات قضایی درخواست توقیف اموال برای مهریه را بدهد.
توقیف اموال

همانطور که می‌دانیم در عقد دائم و موقت مهریه از سوی زوجه قابل مطالبه است، از طرفی مهریه چه عندالمطالبه و چه عندالاستطاعه باز هم از سوی زوجه قابل مطالبه است، فقط در مهریه عند الاستطاعه زوجه می‌بایستی استطاعت مالی زوج برای پرداخت مهریه را با معرفی اموال اثبات کند.  به بیان دیگر در توقیف اموال مهریه برای جلوگیری از جا به جایی اموال توسط شوهر، زوجه می‌تواند اموال شوهر را تا میزان مهریه درخواستی توقیف کند و سپس شوهر (زوج) از آن مطلع می‌شود. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی توقیف اموال برای مهریه می‌پردازیم.

توقیف اموال برای مهریه

این را باید بدانیم که مهریه هر مقدار که باشد، اگر شوهر مال داشته باشد تماما کل مهریه و توقیف اموال برای مهریه اجرایی خواهد بود و این گونه نیست که زوجه فقط تا ۱۱۰ سکه بتواند اموال شوهر را توقیف کند. از طرفی ابتکار عمل به دست زوجه است که چه مقدار از مهریه را از طریق دادگاه یا اجرای ثبت اسناد درخواست کند. اگر قصد توقیف مالی را دارید، اول می‌بایستی بررسی شود که جزء مستثنیات دین نباشد؛ چون در آن صورت حتی بعد از توقیف نیز با اعتراض شوهر، مال مذکور از توقیف خارج می‌شود. ودیعه مسکن متناسب با شان شوهر و ابزار کار از مستثنیات دین هستند. مهم‌ترین قسمت کار پس از ثبت دادخواست تامین خواسته مهریه این است که نباید منتظر پیامک دادگاه برای ارجاع به شعبه باقی ماند و می‌بایست مکرر از طریق سایت www.adliran.ir بررسی کرد که دادخواست به کدام شعبه ارجاع شده است تا در اولین فرصت به شعبه مراجعه شود و با ارائه لیست اموال، دستور توقیف را از قاضی شعبه در اسرع وقت بخواهید؛ پس از توقیف اموال باید توجه داشت که ظرف ۱۰ روز پس از صدور قرار تامین خواسته از سوی دادگاه، می‌بایستی دادخواست مطالبه مهریه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت رسد، در غیر این صورت شوهر می‌تواند با مراجعه به شعبه تقاضا رفع توقیف کند. هزینه دادخواست تامین خواسته غیر مالی محسوب می‌شود اما دادخواست مطالبه مهریه مستلزم پرداخت ۵/۳ از قیمت روز سکه‌های مطالبه شده به عنوان هزینه دادرسی است، مگر این که اعسار از پرداخت هزینه دادرسی هم تقاضا شده باشد و دادگاه بپذیرد.

توقیف اموال

اموال غیر قابل توقیف

  • منزل مسکونی که عرفا در شان بدهکار در حالت اعسار او باشد.
  • اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری بدهکار و افراد تحت تکفل وی لازم است.
  • آذوقه موجود به قدر احتیاج بدهکار و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود.
  • کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آن‌ها.
  • وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آن‌ها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
  • تلفن مورد نیاز مدیون.
  • مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود.

برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر عواقب ترک منزل توسط زن را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

سهم پدر و مادر از مهریه دختر چقدر است؟

مرد به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند از زیر بار مهریه شانه خالی کند بنابراین سهم پدر و مادر از مهریه…