بعد از فوت شوهر می‌توان مهریه را گرفت؟

۱۷
0
زمان مطالعه: < 1 دقیقه
زن بعد از فوت شوهر می‌تواند مهریه‌اش را مطالبه کند.
دریافت مهریه بعد از فوت شوهر

یکی از مهم‌ترین حقوقی که به موجب شرع و قانون به زن تعلق می‌گیرد مهریه‌ای است که به موجب عقد نکاح میان زن و مرد تعیین می‌شود. در صورتی که شوهر فوت کرده باشد نیز زن می‌تواند با ارئه دادخواستی مهریه‌اش را مطالبه کند که از اموال متوفی باید پرداخت بشود. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی موضوع دریافت مهریه زن بعد از فوت شوهر می‌پردازیم.

چگونگی دریافت مهریه زن بعد از فوت شوهر

بر اساس قانون مدنی، زمانی که شخصی فوت می‌شود، ابتدا دیون و بدهی‌های مالی او باید پرداخت شود و سپس اگر چیزی باقی ماند، بر اساس قواعد ارث میان ورثه او تقسیم می‌شود؛ بنابراین، در صورتی که مردی فوت کند در حالی که مهریه همسرش را نپرداخته باشد، زن می‌تواند با ارائه دادخواست به دادگاه خانواده، مهریه‌اش را مطالبه کند؛ حتی در صورتی که تقسیم ترکه متوفی انجام شده باشد. دادخواست مطالبه مهریه باید به طرفیت ورثه متوفی اقامه شود. در مواردی هم که مهریه زن وجه رایج یا پول نقد باشد، تاریخ فوت مبنای محاسبه قرار می‌گیرد و زن بر اساس شاخص سال فوت شوهر مهریه را دریافت می‌کند. البته نکته مهمی که در رابطه با مهریه زن پس از فوت شوهر وجود دارد، آن است که مهریه زن غیر از ارثی است که به وی تعلق می‌گیرد. به این معنا که در صورت فوت مرد، زوجه هم قادر به مطالبه ارث بر طبق قانون مدنی خواهد بود و هم می‌تواند مهریه‌اش را مطالبه کند.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب بعد از عقد می‌توان مهریه را تغییر داد؟ را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

اجاره‌بهای ملک موروثی به چه کسانی می‌رسد؟

در جامعه ما بسیاری از افراد با پیش‌بردن روش‌های سنتی و باتوجه‌به این روش‌ها معاملات خود را…