پرداخت نکردن نفقه چه مجازاتی در پی دارد؟

۵
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
بنا به ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه شامل کلیه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن اعم از مسکن ، پوشاک ، غذا، لوازم منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا بیماری.
مجازات پرداخت نکردن نفقه

یکی از حقوق زن پس از ازدواج دریافت نفقه از سوی مرد می باشد. در صورتی که مرد از پرداخت نفقه سر باز زند ترک انفاق صورت گرفته است. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی پرداخت نکردن نفقه و مجازات آن می‌پردازیم.

پرداخت نکردن نفقه 

یکی از دعاوی رایج در حوزه خانواده دعوی مربوط به عدم پرداخت نفقه یا ترک انفاق از جانب زوج به زوجه است. نفقه یکی از حقوق قانونی زن پس از ازدواج به شمار می رود و مرد موظف به تامین و پرداخت آن است. در صورتی که مرد از پرداخت آن به زن خودداری کند ترک انفاق صورت گرفته است.

روند شکایت کیفری ترک انفاق چیست؟

طبق ماده ۶۴۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: هر مردی با برخورداری از استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌کند. بنابراین، طبق آنچه قانون مطرح کرده است در صورتی که زن استحقاق دریافت نفقه را داشته باشد و مرد از پرداخت آن خودداری نماید می تواند در دادگاه طرح شکایت ترک انفاق کند. در شکایت ترک انفاق نیز مانند هر نوع شکایت دیگری زن به عنوان شاکی باید وقوع جرم پرداخت نکردن نفقه را اثبات کند. راه‌های اثبات شکایت ترک انفاق هم مانند شکایت‌های دیگر شیوه‌ای کاملا مشخص دارد، مثلا در مواردی که زن مدعی است همسرش او را از خانه بیرون کرده یا مدتی است به او نفقه نداده، این مساله در صورتی برای دادگاه اثبات می‌شود که یا همسر زن در محضر دادگاه به این مساله اقرار کند و این اتهام را بپذیرد یا این که شهود معرفی شده از سوی زن به دادگاه این موضوع را تایید کنند. ترک انفاق از جرایمی کیفری به شمار می‌آید که قابلیت استمرار و تکرار دارد و به همین دلیل زوجه این حق را دارد که در هر زمانی نسبت به طرح دعوی به علت عدم پرداخت نفقه از سمت همسر اقدام کند. به عبارت دیگر، این جرم به دفعات قابل شکایت کیفری است.

مجازات پرداخت نکردن نفقه

مجازات پرداخت نکردن نفقه

در صورتی که مرد از پرداخت مخارج متعارف خویشان خود، امتناع ورزد جرم ترک انفاق تحقق پیدا می‌کند. بنابراین، ارتکاب به این جرم مجازاتی را نیز به دنبال دارد. با این حال، برای تحقق این جرم، باید شرایطی به وجود آید؛ در صورت وجود این شرایط، کسی که از پرداخت نفقه اشخاص واجب‌النفقه خودداریی کند به حبس تعزیری بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر به چه زنانی نفقه تعلق نمی‌گیرد؟ را مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

آیا دختر و پسر مساوی از مادر خود ارث می‌برند؟

با توجه به پیچیدگی قوانین و مقررات مربوط به ارث و میراث، بهتر است قبل از هر اقدام در خصوص …