خانه نکات حقوقی مطالبه مهریه در عقد موقت

مطالبه مهریه در عقد موقت

۰
0
ماده 1095 قانون مدنی در این خصوص چنین مقرر کرده است: در عقد موقت، عدم ذکر مهریه در عقد موجب بطلان عقد است.
مهریه در عقد موقت

بر اساس قانون مدنی که بر گرفته از قواعد فقهی نیز هست، یکی از ارکان مهم عقد موقت، تعیین مهریه است؛ به این معنا که تعیین مهریه و میزان آن شرط صحت و درستی عقد موقت است و عدم تعیین آن موجب باطل شدن عقد است؛ به موجب عقد موقت زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند مهریه‌اش را مطالبه کند و از این لحاظ تفاوتی میان مهریه عقد موقت و مهریه عقد دائم وجود ندارد. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی مطالبه مهریه در عقد موقت ثبت شده و ثبت نشده می‌پردازیم.

دریافت مهریه در عقد موقت

موقت بودن نکاح نباید باعث این تصور شود که زن نمی‌تواند مهریه خود را بگیرد. در نکاح موقت نیز زن به محض عقد مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هر زمان که بخواهد آن را دریافت کند. دریافت مهریه نکاح موقت در دو فرض امکان‌پذیر است:

  • دریافت مهریه عقد موقت ثبت شده: فرض اول زمانی است که نکاح موقت در دفتر ازدواج به ثبت رسیده باشد. مطابق قانون حمایت خانواده در مواردی مرد ملزم به ثبت صیغه در محضر است. در این حالت دریافت مهریه آسان است و زن می‌تواند با استناد به سند رسمی مربوط به ازدواجشان مهریه را مطالبه کند؛ بنابراین، زن با مراجعه به دفاتر ازدواج درخواست صدور اجراییه و ابلاغ آن به شوهر خود می‌کند. در صورتی‌که مرد در مهلت مقرر مهریه زن را نپردازد، چون زن یک سند رسمی دارد می‌تواند آن را به اجرا بگذارد که امکان توقیف اموال یا ممنوع الخروج کردن شوهر در این حالت متصور است.

مهریه در عقد موقت

  • دریافت مهریه عقد موقت ثبت نشده: فرض دوم در صورتی است که عقد نکاح ثبت نشده باشد و طرفین صرفا به خواندن صیغه محرمیت اکتفا کرده باشند، در این صورت مطالبه صرفا از طریق دادگاه به عمل می‌آید و چون زن سند رسمی برای اثبات صیغه ندارد، باید با استفاده از سایر ادله اثبات دعوا همچون شهادت شهود یا اقرار خود مرد ادعای خود را ثابت کند. در این حالت اگر مبلغ مهریه تا بیست میلیون تومان باشد، دادخواست دریافت مهریه در نکاح موقت را باید به شورای حل اختلاف داد و در صورتی که مبلغ بیش از بیست میلیون تومان باشد، باید برای دادخواست دریافت مهریه نکاح موقت به دادگاه خانواده مراجعه کرد.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر هر فرد تا چه میزان از اموالش را می‌تواند وصیت کند؟ را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین بخوانید

تعلق مهریه با تمکین ارتباط دارد؟

مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می‌شود به همسر خود بپردازد. این مال می‌توا…