مطالبه مهریه در عقد موقت

۳
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
ماده 1095 قانون مدنی در این خصوص چنین مقرر کرده است: در عقد موقت، عدم ذکر مهریه موجب باطل شدن عقد است.
مهریه در عقد موقت

یکی از ارکان مهم عقد موقت، تعیین مهریه است؛ به این معنا که تعیین مهریه و میزان آن شرط صحت و درستی عقد موقت است و عدم تعیین آن موجب باطل شدن عقد می‌شود؛ به موجب عقد موقت زن مالک مهریه است و می‌تواند مهریه‌اش را مطالبه کند. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی مطالبه مهریه در عقد موقت ثبت شده و ثبت نشده می‌پردازیم.

دریافت مهریه در عقد موقت

موقت بودن نکاح نباید باعث این تصور شود که زن نمی‌تواند مهریه خود را بگیرد. در نکاح موقت نیز زن به محض عقد مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هر زمان که بخواهد آن را دریافت کند. دریافت مهریه نکاح موقت در دو فرض امکان‌پذیر است:

  • دریافت مهریه عقد موقت ثبت شده: فرض اول زمانی است که نکاح موقت در دفتر ازدواج به ثبت رسیده باشد. مطابق قانون حمایت خانواده در مواردی مرد ملزم به ثبت صیغه در محضر است. در این حالت دریافت مهریه آسان است و زن می‌تواند با استناد به سند رسمی مربوط به ازدواجشان مهریه را مطالبه کند؛ بنابراین، زن با مراجعه به دفاتر ازدواج درخواست صدور اجراییه و ابلاغ آن به شوهر خود را می‌کند. در صورتی‌که مرد در مهلت مقرر مهریه زن را نپردازد، چون زن یک سند رسمی دارد می‌تواند آن را به اجرا بگذارد که امکان توقیف اموال یا ممنوع الخروج کردن شوهر در این حالت وجود دارد.

مهریه در عقد موقت

  • دریافت مهریه عقد موقت ثبت نشده: فرض دوم در صورتی است که عقد نکاح ثبت نشده باشد و طرفین صرفا به خواندن صیغه محرمیت اکتفا کرده باشند، در این صورت مطالبه صرفا از طریق دادگاه به عمل می‌آید و چون زن سند رسمی برای اثبات صیغه ندارد، باید با استفاده از سایر ادله اثبات دعوا همچون شهادت شهود یا اقرار خود مرد ادعای خود را ثابت کند. در این حالت اگر مبلغ مهریه تا بیست میلیون تومان باشد، دادخواست دریافت مهریه در نکاح موقت را باید به شورای حل اختلاف داد و در صورتی که مبلغ بیش از بیست میلیون تومان باشد، باید برای دادخواست دریافت مهریه نکاح موقت به دادگاه خانواده مراجعه کرد.
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

آیا سهام عدالت به ارث می‌رسد؟

پس از فوت هر شخصی، دارایی‌های او به‌صورت قهری به ورثه او منتقل می‌شوند. به ارث رسیدن سهام …