خانه نکات حقوقی طلاق به دلیل نازایی هر یک از زوجین به چه صورت است؟

طلاق به دلیل نازایی هر یک از زوجین به چه صورت است؟

۰
0
ناباروری در قانون عبارت است از این که یک زوج پس از گذشت یک سال از ازدواجشان بدون پیشگیری از بارداری، باردار نشوند.
طلاق به دلیل نازایی

یکی از عوامل طلاق در جامعه مسئله ناباروری زوجین است. در این زمینه علم پزشکی پیشرفت‌های بسیاری کرده‌است و امروزه کمتر افرادی هستند که با روش‌های نوین باروری گرچه زمان‌بر و پر هزینه، صاحب فرزند نشوند. مسئله ناباروری زوجین و تبعات ناشی از آن یک موضوع مهم از دیدگاه حقوقی است. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی طلاق به دلیل نازایی زوجین می‌پردازیم.

طلاق به علت ناباروری زن

به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه دادخواست طلاق بدهد، مخالفت زن هم مانع صدور حکم طلاق نخواهد بود؛ به این دلیل که به موجب قانون حق طلاق با مرد است. بنابراین مرد برای درخواست طلاق نیاز به دلیل محکمه پسند ندارد؛ به عنوان مثال لازم نیست که در دادگاه ثابت کند که زن نازا است. نازا بودن زن تاثیری در مهریه و یا سایر حقوق مالی مالی او نخواهد داشت؛ بنابراین بررسی حق طلاق زوج به دلیل ناباروری زوجه با توجه به اینکه به موجب قانون حق طلاق با مرد است اساسا موضوعیت پیدا نمی‌کند.

طلاق به دلیل ناباروری مرد

قانون حمایت خانواده  به مسئله طلاق به دلیل نازایی زوجین و حق طلاق ناشی از آن برای زن اشاره کرده است؛ بر اساس این قانون، عقیم بودن یکی از زوجین و اینکه از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند، یکی از موارد درخواست طلاق از سوی زن می‌تواند باشد. علاوه بر این در شروط چاپی عقدنامه هم به این موضوع پرداخته شده است، به موجب این شرط که البته در صورت امضا مرد موضوعیت پیدا می‌کند، زن می‌تواند در موردی که مردی پس از ۵ سال به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود، طلاق بگیرد که احراز این موضوع با دادگاه رسیدگی کننده به طلاق است. مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسر و حرج در دادگاه ثابت شود دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق کند. در صورتی که اجبار زوج ممکن نباشد زوجه به اذن قاضی طلاق داده می‌شود. عسر و حرج یعنی مشقت شدید یا فاحش که عادتا قابل تحمل نباشد و تشخیص و احراز عسر و حرج با دادگاه است.

طلاق به دلیل نازایی

اگر ناباروری مرد با مراجعات پزشکی قابل رفع باشد آیا حق طلاق زن از بین می‌رود؟

قانون در این خصوص ساکت است، اما به نظر می‌رسد از آن جایی که درمان زوج قطعی نیست و صرفا احتمال درمان وجود دارد؛ لذا این مسئله نافی حق طلاق زوجه نیست. در صورتی که درمان زوج مستلزم همکاری زوجه باشد و وی امتناع کند نمی‌توان او را الزام کرد و در این صورت هم حق طلاق برای زوجه محفوظ است.

مراحل رسیدگی به پرونده طلاق به دلیل عقیم بودن مرد

در صورتی که زوجه به دلیل عقیم بودن مرد دادخواست الزام زوج به طلاق و یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق به دلیل عقیم بودن مرد را به دادگاه خانواده ارائه کند لازم است مدارک پزشکی لازم را پیوست دادخواست به دادگاه تقدیم کند. معمولا دادگاه‌های خانواده در این گونه موارد، پرونده را جهت تشخیص عقیم بودن و ناباروری مرد به پزشکی قانونی ارجاع می‌کنند و پس از وصول نظریه پزشکی قانونی و تایید عقیم بودن مرد حکم به الزام مرد به طلاق را صادر می‌کنند.

برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر شکایت از مزاحم اینستاگرامی را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین بخوانید

در چه صورت به خویشاوندان نفقه تعلق می‌گیرد؟

نفقه یک حق مالی است که در دین اسلام به نفع دیگری بر عهده فرد و یا افرادی واگذار می‌شود. قا…