عواقب فروش جهیزیه بدون اجازه زن

۲
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
اگر مرد اقدام به فروش جهیزیه بدون اجازه زن کند مطابق قانون، مجازات می‌شود.
فروش جهیزیه توسط مرد

مطابق قانون زن تکلیفی به فراهم کردن وسایل زندگی مشترک ندارد اما متاسفانه در جامعه ما این گونه مرسوم شده است که تهیه وسایل و لوازم منزل با عنوان جهیزیه را وظیفه زن می‌دانند. زن در طول زندگی مشترک مالک وسایلی است که با خود به منزل مشترک برده است و مرد تنها حق استفاده از آن ها را دارد اما در صورتی‌که زن و مرد تصمیم به جدایی بگیرند زن می‌تواند جهیزیه خود را ببرد و اگر مرد از بازگرداندن جهیزیه خودداری کند زن می‌تواند دادخواست استرداد جهیزیه بدهد. همچنین اگر مرد به فروش لوازم و وسایلی که زن به عنوان جهیزیه همراه با خود به زندگی مشترک آورده است، اقدام کند در صورت وجود شرایط بیان شده در قانون عمل او جرم محسوب شده و مجازات می‌شود. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی جرم فروش جهیزیه توسط مرد و مجازات این جرم  می‌پردازیم.

جرم فروش جهیزیه توسط مرد

جهیزیه یا وسایل و لوازمی که زن برای شروع زندگی مشترک با خود به همراه می‌آورد در مالکیت زن است به عبارت دیگر زن مالک جهیزیه است و مرد تنها می‌تواند از این وسایل استفاده کند و به هیچ عنوان حق فروش این وسایل را ندارد. اگر مردی بدون اجازه زن لوازمی که تحت عنوان جهیزیه آورده شده است را بفروشد مرتکب جرم شده است و زن می‌تواند از مرد در مراجع کیفری طرح دعوا کند.

فروش جهیزیه توسط مرد

مجازات جرم فروش جهیزیه توسط مرد

بنا بر قانون مجازات اسلامی هر عمل خلاف قانون که جرم شناخته شده است مجازات دارد بر همین اساس در صورتی که مرد مرتکب جرم فروش جهیزیه شود طبق قانون مجازات می‌شود و مجازات جرم فروش جهیزیه بدون اجازه زن حسب مورد متفاوت است اما در صورتی که جرم، عنوان فروش مال غیر داشته باشد شوهر به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم می‌شود. مجازات این جرم عبارت است از:

  • حبس از یک تا هفت سال که قاضی میزان آن را تعیین می‌کند.
  • پرداخت جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده است.
  • بازگرداندن مال به صاحب آن از دیگر مجازات های مرد است.
    برای اعمال این مجازات‌ها زن باید با داشتن سیاهه جهیزیه یا فاکتور خرید وسایل در دادگاه مالکیت خود را به قاضی اثبات و در این صورت می‌تواند از مرد شکایت کند.

برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر نفقه به زن شاغل تعلق می‌گیرد؟ را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

در این موارد فرد، قصاص نمی‌شود!

مجازات جرم قتل عمد قصاص قاتل است؛ بنابراین اگر فردی اقدام به قتل دیگری کند باید قصاص شود م…