عدم حضور زوجین برای ثبت طلاق چه عواقبی دارد؟

۰
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
عدم حضور زن مانع ثبت طلاق از طرف مرد نیست.
عدم حضور در دفترخانه

وقتی دادگاه بر اساس درخواست زن، مرد و یا توافق آنها اقدام به صدور گواهی عدم سازش می‌کند، زوجین باید تا ۳ ماه گواهی را به دفتر ثبت طلاق ارائه دهند و در مهلت مشخص شده برای ثبت طلاق اقدام کنند. زن و شوهر باید برای اجرای صیغه طلاق در دفترخانه حضور پیدا کنند. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی عدم حضور زوجین در دفترخانه برای ثبت طلاق می‌پردازیم.

حاضر نشدن زن در دفترخانه برای ثبت طلاق

  • در صورتی‌که گواهی عدم امکان سازش به درخواست مرد برای طلاق صادر شده باشد، زن به ناچار باید از تصمیم او تبعیت کند و برای جاری شدن صیغه طلاق، در تاریخ مشخص، در دفتر ثبت طلاق حاضر شود. اگر زن ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، دفتردار اخطاریه حضور را هم برای مرد و هم برای زن ارسال می‌کند.  همچنین در‌ صورتی‌که باز هم زن در دفتر خانه حضور پیدا نکرد، صیغه طلاق بدون حضور او جاری خواهد شد و این موضوع به اطلاع او می‌رسد. فاصله زمانی بین ارسال اخطاریه و اجرای صیغه طلاق نباید کمتر از یک هفته باشد.

عدم حضور در دفترخانه

حاضر نشدن مرد در دفترخانه برای ثبت طلاق

  • درصورتی‌که زن با توجه به حق طلاقی که در عقد ازدواج دارد، موفق به دریافت گواهی عدم امکان سازش شود، باید ظرف مهلت مقرر گواهی را به دفترخانه ارائه دهد و مرد نیز باید برای ثبت طلاق به دفترخانه برود. اگر مرد از رفتن به دفترخانه خودداری کند، دفتردار موضوع حاضر نشدن مرد برای ثبت طلاق را به دادگاه صادر کننده گواهی عدم امکان سازش اطلاع می‌دهد. پس از آن زن باید از دادگاه بخواهد که مرد را برای اجرای صیغه طلاق احضار کند. در صورتی که بعد از ارسال احضاریه، باز هم مرد از حضور خودداری کند، دادگاه با رعایت شرعیات، صیغه طلاق را بدون حضور مرد جاری می‌کند و دستور ثبت آن را به دفتر ثبت طلاق می‌دهد. همچنین دادگاه به دفترخانه دستور می‌دهد بعد از ثبت طلاق، موضوع ثبت طلاق را به مرد اعلام کند.

حاضر نشدن زن و شوهر در دفترخانه برای ثبت طلاق توافقی

وقتی گواهی عدم امکان سازش که بابت طلاق توافقی است صادر شد، زن و شوهر باید در تاریخ مشخص شده در دفترخانه برای ثبت طلاق حضور پیدا کنند. در صورت حاضر نشدن زن و شوهر در دفترخانه برای ثبت طلاق، دفتردار برای هر دوی زن و شوهر اخطاریه‌ای صادر می‌کند و از طرفین می‌خواهد که برای جاری شدن صیغه طلاق در دفترخانه حضور پیدا کنند. در صورتی که یکی از زن یا شوهر در دفترخانه برای ثبت طلاق توافقی حاضر نشود، دیگر امکان ثبت طلاق بدون حضور او وجود ندارد و اجرای صیغه طلاق و امضا دفتر اوراق مربوط به طلاق منتفی می‌شود.

برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر عواقب ترک منزل توسط زن را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

در چه مواردی مستاجر حق فسخ قرارداد را دارد؟

مطابق با قانون و بر اساس برخی از مواردی که در قانون ذکر شده است مستاجر می‌تواند قرارداد خو…