خانه نکات حقوقی مدت حضانت فرزند دختر و پسر

مدت حضانت فرزند دختر و پسر

۰
0
زمان مطالعه: 3 دقیقه
بر‌اساس قانون مدنی، حمایت و مراقبت جسمی و روحی از کودکانی که زیر سن بلوغ قرار دارند، تحت عنوان حضانت فرزندان مورد شناسایی قرار گرفته است و احکام قانونی متناسب با آن پیش‌بینی گردیده است.
مدت حضانت فرزند

مدت حضانت فرزندان در قانون مدنی

حضانت در لغت به معنای نگهداری و مراقبت از کودک است. به رغم اینکه در قانون مدنی تعریف دقیقی از کلمه حضانت فرزندان ارائه نشده، با این حال مفهوم حضانت فرزندان را می‌توان تحت عنوان مراقبت جسمی و همچنین حمایت عاطفی از کودکان تعبیر نمود. بر‌اساس قانون مدنی، حضانت کودکان هم حق والدین و هم تکلیفی است که بر عهده آنان قرار دارد.

اما سوال مهمی که در ارتباط با حضانت فرزندان مطرح می‌شود آن است که مدت حضانت فرزند چقدر است و این مدت چه زمانی پایان یافته و تمام خواهد شد؟ به همین مناسبت، ابتدا به توضیح مختصری پیرامون مدت حضانت فرزند بر اساس قانون مدنی پرداخته و در ادامه نیز پایان مدت حضانت را در ارتباط با حضانت فرزندان دختر و پسر به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد. با بخش حقوقی مجله دلتا همراه باشید.

پایان-مدت-حضانت-فرزند-دختر

پایان مدت حضانت فرزند دختر

براساس قانون مدنی، حضانت فرزند دختر تا هفت سالگی به عهده مادر است. پس از اتمام هفت سالگی دختر، حضانت به عهده پدر قرار می‌گیرد. لکن از آن جهت که حضانت فرزندان اعم از دختر و پسر تنها تا سن بلوغ ادامه می‌یابد، پس از رسیدن دختر به سن بلوغ، حضانت وی نیز به پایان خواهد رسید. بر‌اساس قوانین و مقررات جاری کشور، می توان سن بلوغ دختران را ۹ سال تمام قمری دانست.

بنابراین، پس از اینکه دختر به ۹ سال تمام قمری برسد، مدت زمان حضانت مادر و پدر بر وی نیز خاتمه یافته و به پایان می‌رسد. در صورت تمام شدن مدت حضانت فرزند دختر، خود وی قادر خواهد بود که انتخاب کند قصد دارد با کدام یک از والدینش زندگی کند. در این رابطه، قاضی دادگاه پس از پایان مدت حضانت فرزند، با در نظر داشتن تمایل کودک به زندگی به والدین و مصلحت وی، حکم مقتضی را در این رابطه صادر خواهد کرد.

پایان مدت حضانت فرزند پسر

پایان مدت حضانت فرزند پسر

به موجب قانون مدنی حضانت فرزند پسر تا هفت سالگی به عهده مادر است. اما پس از اینکه فرزند پسر به هفت سالگی برسد، حضانت فرزند پسر به عهده پدر وی قرار خواهد گرفت. قاعدتا حضانت پدر بر فرزند پسر نیز تا پایان سن بلوغ ادامه خواهد یافت و پس از اینکه فرزند پسر به سن بلوغ برسد، مدت زمان حضانت بر فرزند پسر نیز به پایان خواهد رسید.

سن بلوغ در مورد پسران، رسیدن به پانزده سال تمام قمری است. یعنی زمانی که فرزند پسر به ۱۵سالگی تمام برسد، از حضانت والدین خود خارج  و حضانت فرزند پسر تمام می‌شود، چرا که بالغ شده و دیگر کودک نیست تا کسی حضانت وی را به عهده گیرد. در این شرایط، پایان مدت حضانت سبب می‌شود که خود وی بتواند انتخاب کند که قصد دارد در آینده به همراه مادر و یا پدرش ادامه زندگی دهد.

نکته مهمی که در ارتباط با خاتمه و پایان مدت حضانت کودکان وجود دارد آن است که در هر حال، پرداخت نفقه فرزند به عهده پدر است، تا زمانی که خود فرزند اعم از پسر یا دختر بتواند کار کند و درآمد داشته و مخارج زندگی‌اش را تامین نماید.

 • مراحل طلاق از طرف مرد

  طلاق از طرف مرد به چه صورت است؟

  عدم رضایت و موافقت زوجه در طلاق از طرف مرد تنها می‌تواند مراحل طلاق از طرف مرد را طولانی ک…
 • تقلب و فریب در معامله

  فریب در معامله

  در قراردادها گاهی اتفاق می‌افتد که یکی از طرفین معامله اعمال فریبنده و نیرنگ‌آمیز انجام ده…
 • اثبات فرار از پرداخت مهریه

  فرار از پرداخت مهریه قابل اثبات است؟

  بسیار دیده شده است شوهری که ملزم به پرداخت مهریه شده قبل یا بعد از اقدام قانونی زن برای وص…
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

طلاق از طرف مرد به چه صورت است؟

عدم رضایت و موافقت زوجه در طلاق از طرف مرد تنها می‌تواند مراحل طلاق از طرف مرد را طولانی ک…