نحوه بخشیدن مهریه

۱
3
زمان مطالعه: 2 دقیقه
مهریه مال زن است مرد هم بر اساس شرع و قانون باید آن را بپردازد.
بخشیدن مهریه

بخشیدن مهریه از جانب زن هدیه است که می تواند به همسر خود اعطا کند. پرداخت مهریه امروزه به یکی از مشکلات مردها تبدیل شده و حتی موجب زندانی شدن آنها می‌شود. با بخش حقوقی مجله دلتا همراه باشید.

مهریه

۱- اگر زن سندی (نوشته‌ای) به زوج داده باشد و اقرار به دریافت مهریه کرده باشد کار بسیار دشوار است زیرا ادعای بعدی زن انکار بعد از اقرار محسوب می‌شود که در محاکم مسموع (قابل شنیدن) نیست مثلا دیده شده است که زوجین به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کرده‌اند و برای بخشیدن مهریه زن سند اقرارنامه مهریه را امضا کرده است در این حالت مهریه دریافت شده محسوب می‌شود و ادعای بعدی نگرفتن مهریه پذیرفته نخواهد شد، مگر این که زن ثابت کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه و غلط بوده است.

۲- حالت دوم به اصطلاح حقوقی این است که زوجه (زن) ذمه (عهده) مرد را از مهریه‌ای که بدهکار است بری کند که به آن ابرا (چشم پوشی طلبکار از طلب) می‌گویند اگر نوشته یا همان سندی که زوجه به زوج می‌دهد خواه رسمی یا عادی، دلالت بر ابرا ذمه کند دیگر از جانب زوجه امکان رجوع وجود ندارد.

۳- اگر مهریه در قالب عقد صلح در عوض چیزی صلح شده باشد، امکان رجوع برای زوجه وجود ندارد.

۴- اگر سندی (نوشته‌ای) بین زوجین رد و بدل شود مبنی بر این که با توافق مهریه مندرج در عقدنامه را کم یا زیاد کرده‌اند حسب نظریه شورای نگهبان این افزایش یا کاهش مهریه غیر شرعی محسوب می‌شود و بلا اثر است.

۵- اگر بخشیدن مهریه در قالب بذل تمام یا قسمتی از مهریه در طلاق خلع باشد زوجه در ایام عده می‌تواند به آنچه بذل کرده است رجوع کند. فرض کنید طلاق توافقی بوده و زوجه تمام مهریه را در قبال طلاق بذل کرده است؛ در ایام زوجه می تواند با مراجعه به دفترخانه‌ای که صیغه طلاق را خوانده است طی درخواستی رجوع به مابذل کند. این رجوع در صورتی است که زن عده داشته باشد (یعنی باکره یا یائسه نباشد).

۶-  فرض دیگر که شایع نیز هست، این است که زن طی نوشته‌ای خواه در دفتر اسناد رسمی و یا در نوشته‌ای عادی اقدام به بخشیدن مهریه خود کرده باشد.

مهرالمثل

۷- چه برای دریافت، ابرا و یا هبه مطلقا نیازی به اجازه پدر زوجه نیست.

۸-  به نظر اگر زوجه در یک برگ عادی به تعبیر حقوقی سند عادی مهریه را ببخشد یا ذمه شوهر را ابرا کند و… به ضرر او در دادگاه این امضا سندیت داشته باشد اگر چه که بهتر است در این خصوص سند رسمی تنظیم گردد.

۹-  سوال می‌شود اگر از زن در یک برگه سفید امضا اخذ شود آیا می‌توان بعدا در بالای آن نوشته شود که زن مهریه را بخشیده است یا خیر؟ هرگز چنین توصیه‌ای به کسی نمی‌شود، مهریه حق شرعی و قانونی یک زن است و هم اوست که می‌تواند با رضایت و صلاحدید از حق خود عدول و گذشت نماید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

مجازات زنای مرد مجرد با زن متاهل

به ارتباط جنسی که بین زن و مردی بدون وجود ارتباط زن و شوهری رخ می‌دهد، زنا می‌گویند. به مر…