موانع ارث در قانون مدنی

۰
3
زمان مطالعه: 2 دقیقه
از جمله اسباب تملک مطابق قانون مدنی، ارث و وراثت می باشد . در واقع زمانیکه شخصی فوت می کند و از او اموالی به جای می ماند ، بایستی این اموال میان ورثه او تقسیم شوند .
موانع ارث

یکی از مهم‌ترین مسائل در این حوزه، نحوه تقسیم ارث است که مطابق احکام فقهی و به تبع آن قانون مدنی مشخص شده‌اند. در همین راستا، قانون مدنی از مواردی تحت عنوان موانع ارث نام می‌برد… با بخش حقوقی مجله دلتا همراه باشید.

ارثیه
ارثیه

موانع ارث به چه معناست

قانون مدنی یکی از قوانین پایه‌ای در زمینه ارث است که به احکام مربوط به ارث، نحوه تقسیم ارث و سهم الارث هریک از وراث می‌پردازد . به علاوه اینکه در موادی از این قانون مواردی تحت عنوان موانع ارث مورد پیش‌بینی قرار گرفته‌اند. درواقع، در صورت وجود پاره‌ای از موارد، وارث دیگر از متوفی ارث نمی‌برند؛ چرا که این شرایط در واقع مانع ارث بردن او هستند. در واقع، همین که یکی از موانع ارث بردن در رابطه توارث میان دو نفر بوجود بیاید، وارث دیگر ارثی از متوفی نخواهد برد.

وصیت
وصیت

موانع ارث در قانون مدنی کدامند

موانع ارث در قانون مدنی را می توان شامل موارد زیر دانست:
۱-قتل مورث (متوفی): مطابق ماده ۸۸۰ قانون مدنی قتل از موانع ارث است. بنابراین کسی که مورث خود را عمدا بکشد از ارث او ممنوع می‌شود، اعم از این که قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفردا یا به شرکت دیگری.
۲- کفر: مطابق ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی کافر از مسلم ارث نمی برد . اگر در بین ورثه متوفای کافری شخصی مسلمان باشد ، وراثی که کافر هستند ارث نمی برند ، اگر چه از لحاظ درجه و طبقه مقدم بر وارث مسلمان باشند .
۳- لعان: اگر مردی انتساب فرزندی به خودش را انکار کند و به زن خود تهمت زنا بزند، رابطه توارث میان آنها از بین می‌رود. یعنی بعد از لعان، زن و شوهر دیگر از هم ارث نمی‌برند. به علاوه اینکه رابطه توارث میان فرزند با پدر هم قطع می‌شود. یعنی نه پدر از فرزندی که او را انکار کرده است ارث می‌برد و نه فرزند از پدر ارث خواهد برد. در این شرایط، چنین فرزندی تنها از خویشاوندان مادری خود ارث می‌برد و متقابلا خویشاوندان مادری نیز از او ارث خواهند برد.
۴- ولادت از زنا: مطابق ماده ۸۸۴ قانون مدنی ولد الزنا از پدر، مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد.
۵- جنین: یکی دیگر از موانع ارث جنین است. مطابق ماده ۸۷۸ قانون مدنی هرگاه در هنگام فوت مورث، جنینی وجود داشته باشد که زنده به دنیا آمدن او موثر در تقسیم ارث باشد و به عبارتی مانع از ارث تمام یا برخی دیگر از ورثه باشد، تقسیم به عمل نمی‌آید تا وضعیت جنین نیز مشخص شود.
۶- غایب مفقود الاثر: مطابق ماده ۸۷۹ قانون مدنی اگر بین وراث، غایب مفقودالاثر باشد، سهم او کنار گذاشته می‌شود تا وضعیت او روشن شود.
۷- برده بودن: یکی دیگر از موانع ارث در فقه، برده بودن است که در حال حاضر با توجه به لغو برده داری، احکام راجع به آن نیز منتفی خواهد بود.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با قوانین ارث “اموال را تا چه میزان می‌توان وصیت کرد؟” را مطالعه کنید.
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

اجاره‌بهای ملک موروثی به چه کسانی می‌رسد؟

در جامعه ما بسیاری از افراد با پیش‌بردن روش‌های سنتی و باتوجه‌به این روش‌ها معاملات خود را…