خانه نکات حقوقی نحوه تنظیم صورتجلسه طلاق توافقی

نحوه تنظیم صورتجلسه طلاق توافقی

۰
0
زمان مطالعه: 3 دقیقه
پس از اینکه دادخواست طلاق توافقی به دادگاه خانواده ارجاع شد، زوج‌ها باید توافق‌نامه یا صورت جلسه‌ای که با تفاهم یکدیگر تنظیم کرده‌اند را به دادگاه تقدیم کنند و این صورتجلسه در صدور رای دادگاه ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

بر اساس قانون مدنی یکی از مرسوم‌ترین انواع جدایی‌ها، طلاق مبارات است که امروزه تحت عنوان طلاق توافقی شناخته شده است و در صورتی که زن و مرد تمایل به جدایی از یکدیگر داشته باشند، می‌توانند با توافق بر سر برخی جزییات قانونی، از یکدیگر جدا شوند. به این منظور، پس از اینکه دادخواست طلاق توافقی به دادگاه خانواده ارجاع شد، زوج‌ها باید توافق‌نامه یا صورتجلسه‌ای که با توافق یکدیگر تنظیم کرده‌اند را به دادگاه تقدیم کنند و این صورتجلسه در صدور رای دادگاه ملاک عمل قرار خواهد گرفت. به همین منظور در مجله دلتا قصد داریم بعد از بررسی نحوه تنظیم صورتجلسه طلاق توافقی زن و مرد، نمونه متن صورتجلسه یا توافق نامه طلاق توافقی را نیز ارائه کنیم.

نحوه تنظیم صورتجلسه طلاق توافقی

اولین مرحله از روال قانونی طلاق توافقی آن است که زن و مرد با توافق با یکدیگر متنی را تحت عنوان توافق‌نامه طلاق توافقی یا صورتجلسه طلاق توافقی بنویسند و در این توافق‌نامه تکلیف حقوق مالی و غیر مالی زندگی مشترک خود را مشخص کنند؛ اما گاهی این سوال مطرح می‌شود که نحوه نوشتن توافق‌نامه طلاق توافقی چگونه است و در خصوص نحوه تنظیم صورت جلسه طلاق توافقی چه نکاتی را باید ذکر کرد؟

به طور کلی هر توافق‌نامه طلاق توافقی باید شامل موضوعاتی همچون تعیین تکلیف در خصوص مهریه زن، نفقه زن، اجرت‌المثل ایام زناشویی، شخص عهده‌دار حضانت فرزندان و ملاقات با فرزند پس از طلاق باشد.

البته نکته بسیار مهمی که در خصوص نحوه نوشتن طلاق توافقی وجود دارد آن است که هر زمانی که زوج‌ها بخواهند می‌توانند متن توافق‌نامه طلاق را تغییر دهند؛ حتی بعد از اینکه دادگاه رای نهایی طلاق را صادر کرد، زن و شوهر با مراجعه به دفترخانه می‌توانند برخی از موارد صورتجلسه طلاق را با توافق یکدیگر ویرایش کرده و تغییر دهند.

توافق نامه طلاق

نمونه متن توافق نامه طلاق توافقی

همانگونه که در قسمت قبل بررسی شد، توافقنامه یا صورتجلسه‌ای که زوجین برای طلاق توافقی می‌نویسند برای دادگاه متعبر بوده و همان توافقنامه ملاک صدور رای طلاق توسط دادگاه قرار خواهد گرفت. در قسمت قبل نحوه نوشتن صورتجلسه یا توافقنامه طلاق توافقی را توضیح دادیم؛ اما در این قسمت قصد داریم برای آشنایی بیشتر با نمونه صورتجلسه طلاق توافقی، متن توافق نامه طلاق رانیز ارائه کنیم که به شرح زیر است:

در تاریخ ………… توافق نامه طلاق توافقی ذیل فی ما بین خانم ………… فرزند ……………. صادره از ……………… به شماره شناسنامه…………… به شماره ملی ……………. و آقای ……………. فرزند …………….  صادره از ……………. به شماره شناسنامه ………….. به شماره ملی ………….. تنظیم گردیده است و طرفین نسبت به مفاد و بندهای ذیل در راستای مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی توافق و رضایت خود را اعلام می‌کنند:

۱ ) مهریه زوجه : مهریه زوجه تعداد …… سکه بهار آزادی / مبلغ …………….. وجه نقد به نرخ روز می‌باشد که زوجه اقرار به بذل …….. تعداد / مبلغ در قبال طلاق نموده و زوج نیز قبول بذل می‌نماید که مبلغ …………. به عنوان پیش پرداخت در دفتر ازدواج و طلاق و مابقی به میزان …………. به صورت هر ماه به شماره حساب ……………… واریز گردد.

۲ ) حضانت و ملاقات با فرزندان : حضانت فرزند ……… ساله مشترک به نام ……….. به عهده ………… باشد ولی حق ملاقات با فرزند برای ………… محفوظ بوده و ………… نیز متعهد می‌گردد هر هفته به میزان …….. ساعت / روز ترتیبات ملاقات با فرزند را در محل………….. به عمل آورد و پدر موظف است هر ماه مبلغ ………….. را بابت نفقه فرزند/ فرزندان مشترک به شماره کارت ……………. پرداخت نماید و هر سال …….. درصد به مبلغ آن اضافه خواهد شد.

۳ ) نفقه زوجه : مبلغ ………….. طبق حکم پرونده شماره ……….. به زوجه پرداخت می‌شود / نفقه را دریافت نموده است و در این خصوص ادعایی ندارد.

۴ ) اجرت المثل زوجه : مبلغ ………….. بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک به زن پرداخت شده است / در دفترخانه دریافت می‌کند / هیچ ادعای نسبت به اجرت المثل ندارد‌.

۵ ) جهیزیه زوجه : مسترد شده است / زوجه جهیزیه خود را مسترد می‌نماید / در خصوص جهیزیه هیچ گونه ادعایی ندارد.

این توافقنامه در یک نسخه تنظیم و طرفین با امضاء در ذیل آن در حضور شهود کلیه مفاد و مندرجات این توافقنامه را قبول نمودند. 

 • دستکاری کردن کیلومتر شمار

  دستکاری کردن کیلومتر شمار اتومبیل جرم است؟

  دستکاری کردن کیلومتر اتومبیل نوعی کلاهبرداری به شمار می‌رود؛ زیرا کلاهبرداری یعنی شخصی عمل…
 • مراحل طلاق از طرف مرد

  طلاق از طرف مرد به چه صورت است؟

  عدم رضایت و موافقت زوجه در طلاق از طرف مرد تنها می‌تواند مراحل طلاق از طرف مرد را طولانی ک…
 • تقلب و فریب در معامله

  فریب در معامله

  در قراردادها گاهی اتفاق می‌افتد که یکی از طرفین معامله اعمال فریبنده و نیرنگ‌آمیز انجام ده…
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

دستکاری کردن کیلومتر شمار اتومبیل جرم است؟

دستکاری کردن کیلومتر اتومبیل نوعی کلاهبرداری به شمار می‌رود؛ زیرا کلاهبرداری یعنی شخصی عمل…