قیمت روز خانه کلنگی

۱
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
حداقل قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در زمستان سال ۹۸ معادل ۹۳ هزار تومان و حداکثر آن ۷۵ میلیون تومان بوده است.
میانگین قیمت فروش زمین

طبق آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار، میانگین قیمت فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در هر متر مربع در کشور در زمستان سال ۹۸ بیش از ۴٫۶ میلیون تومان (با میانگین مساحت ۲۴۰ متر مربع) بوده که در مقایسه با فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۱۵٫۳ و ۶۳٫۴ درصد افزایش داشته است.

به گزارش مجله دلتا حداقل قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در زمستان سال ۹۸ معادل ۹۳ هزار تومان و حداکثر آن ۷۵ میلیون تومان بوده است. تعداد معاملات زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی انجام شده در این دامنه قیمتی نسبت به زمستان سال ۹۷ با کاهش ۸٫۱ درصدی مواجه بوده است.

همچنین بر اساس آمارها، در زمستان سال گذشته میانگین قیمت فروش هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۴٫۸ میلیون تومان با میانگین مساحت ۱۰۶ مترمربع و متوسط عمربنای ۱۲ ساله بوده که در مقایسه با فصل گذشته ۱۵٫۷ درصد و در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته ۶۵٫۶ درصد افزایش یافته است.

میزان معاملات فروش واحدهای مسکونی در کل کشور در زمستان سال ۹۸ در مقایسه با فصل گذشته و فصل مشابه سال گذشته به ترتیب با افزایش ۸۲٫۹ و کاهش ۱۰٫۲ درصدی مواجه بوده است.

حداقل قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در زمستان سال گذشته معادل ۱٫۱ میلیون تومان و حداکثر آن ۷۱ میلیون تومان بوده است.

متوسط قیمت فروش زمین

کاهش ۴۳ درصدی معاملات اجاره‌ مسکن در زمستان ۹۸

مبلغ اجاره به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیر بنای مسکونی در سطح کل کشور در زمستان سال گذشته در مقایسه با زمستان سال ۹۷ با افزایش ۴۴٫۶ درصدی همراه بوده است.

میانگین مبلغ اجاره به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیر بنای مسکونی در سطح کل کشور در زمستان سال ۹۸ حدود ۱۶ هزار تومان با میانگین مساحت ۱۰۱ متر مربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۴٫۶ درصد و نسبت به فصل قبل ۱۱٫۵ درصد افزایش داشته است.

میزان معاملات اجاره مسکن در زمستان سال گذشته نسبت به پاییز با افت ۴۳٫۸ درصدی مواجه بوده است.

پیشنهاد مطالعه: برای آگاهی از آخرین گزارش های ملکی “در ساخت مسکن، محدودیت ایجاد نکنیم!” را مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در گزارش های ملکی

همچنین بخوانید

کاهش معاملات در بازار مسکن

دو افت ماهیانه تعداد معاملات در بازار مسکن از کاهش توان خرید و افزایش ریسک فروش آینده نشأت…