چگونگی انتقال حضانت

۰
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
هیچ طفلی را نمی‌توان از پدر و مادر جدا کرد مگر به حکم قانون؛ همان طور که والدین نمی‌توانند فرزند خود را رها و از نگهداری او خودداری کنند. در ادامه مواردی که منجر به انتقال یا سلب حضانت می‌شوند ذکر شده است.

هنگام طلاق پدر و مادر می‌توانند با یکدیگر توافق کنند که حضانت فرزندشان با کدام یک از آن‌ها باشد و در مواقعی هم البته دادگاه بر اساس قانون این موضوع را مشخص می‌کند. اما در مواردی می‌توان حضانت را از پدر به مادر یا بر عکس منتقل کرد. در این مطلب به بررسی چگونگی انتقال حضانت می‌پردازیم. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.

موارد انتقال حضانت

قانون درباره مواردی که منجر به تغییر و انتقال حضانت می‌شود، توضیح داده است که در ادامه این شرایط ذکر شده است.

۱. اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار

۲. معروف بودن به فساد اخلاقی و فحشا

۳. ابتلاء به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی هم از موارد دیگری هستند که منجر به سلب حضانت پدر و مادر می‌شوند.

۴. سوءاستفاده از طفل

۵. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

۶. اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی‌گری و قاچاق

کلیه موارد مذکور چون منجر به آسیب دیدن کودک می‌شود حضانت را پدر یا مادر سلب و به دیگری منتقل می‌کند.

حضانت

سلب حضانت از والدین

هیچ طفلی را نمی‌توان از پدر و مادر جدا کرد مگر به حکم قانون؛ همان طور که والدین نمی‌توانند فرزند خود را رها و از نگهداری او خودداری کنند. بنابراین هرگز نمی‌توان فرزندی را از والدین جدا کرد؛ مگر این که در قانون پیش‌بینی شده و دادگاه در این باره رای صادر کرده باشد.

برای مثال پس از طلاق، حضانت فرزندی به مادرش سپرده شده است. با توجه به این که مطابق قانون اگر مادر در مدتی که حضانت با اوست، مبتلا به جنون شود، حق حضانت با پدر است. چنانچه پدر مراتب فوق را به دادگاه اطلاع داده و خواستار حضانت شود، پس از این که صحت موضوع برای دادگاه احراز شد و پدر نیز صلاحیت نگهداری فرزند را داشت، حضانت از مادر سلب و به پدر منتقل می‌شود.

اما در صورتی که پدر و مادر هر دو دارای انحرافات اخلاقی مثلا معتاد به مواد مخدر باشند، در این صورت نیز دادگاه به حکم قانون و رعایت مصلحت می‌تواند طفل را از والدین جدا کند و به فرد صالحی بسپارد.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با موضوع بخشیدن مهریه در قبال دریافت حضانت “بخشیدن مهریه در قبال حضانت فرزند” را مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

چند نکته‌ای که هرکس قبل از ازدواج باید به آن توجه کند

بی‌اطلاعی افراد از قوانین، یکی از دلایل اصلی افزایش پرونده‌های قضایی محسوب می‌شود. لذا، لا…