کاهش آپارتمان های رهن کامل در بازار اجاره !

۰
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه

کاهش آپارتمان های رهن کامل در بازار اجاره محسوس است. آپارتمان های اجاره ای که این روز ها با متراژ های ۱۰۰ تا ۱۵۰ متربه

بازارعرضه شده است با شرایط اجاره بهای بیشتردر برابر مبلغ رهن به مستاجران پیشنهاد شده ‌اند. این درحالی است که درسال‌های

اخیر تعداد آپارتمان های اجاره ای با شرایط رهن کامل یا آن هایی که میزان رهن از مبلغ اجاره ماهانه بیشتر بود،اکثریت  آپارتمان های

اجاره ای بزرگ متراژ عرضه شده به بازار را از آن خود کرده بود.

کاهش آپارتمان رهن کامل

بیشتر بخوانید:

رهن کامل آپارتمان در پونک

به گزارش مجله دلتا به نقل ازدنیای اقتصاد، درعین حال درشرایط کنونی ،آپارتمان هایی که درروزهای اخیر به بازار اجاره عرضه شده

اند ،اغلب به صورت ترکیبی از رهن و اجاره ماهانه و با سهم بیشتر اجاره ماهانه در برابر سهم مبلغ رهن به مستاجران و مراجعه کنندگان

 به  بازاراجاره پیشنهاد شده است .

بیشتر بخوانید:

شرایط رهن و اجاره آپارتمان در منطقه ۸

در این شرایط ،با وجود مراجعه کنندگان دربازاراجاره که درجست و جوی آپارتمان های اجاره ای  بزرگ ‌متراژ با شرایط رهن کامل

هستند اما ، تعداد این گونه آپارتمان ها درمقایسه با سایر آپارتمان های اجاره ‌ای با مساحت کمتر از۱۰۰ مترمربع، کمتر پیدا می شود.این

در حالی است که طی دو سال گذشته شرایط کنونی بازار اجاره نسبت عکس داشت . یعنی در حالی که به سبب کاهش نرخ سود

سپرده‌های بانکی عمده مالکان آپارتمان های کوچک‌ و ‌متراژمتوسط ، نسبت اجاره ماهانه در برابر رهن را افزایش و تعداد آپارتمان های

اجاره ای با شرایط رهن کامل دربازارمسکن را کاهش دادند ، اما دربازاراجاره آپارتمان های مسکونی بزرگ ‌متراژ (با مساحت بیش از ۱۰۰

مترمربع) واحد های مسکونی متنوعی  که به صورت رهن کامل عرضه شده ومورد قبول متقاضیان بودند نیزوجود داشت.

به هر روی درشرایط کنونی ،به سبب  آنکه بخشی قابل توجه از آپارتمان های کوچک و متراژ متوسط که به بازار اجاره عرضه شده شده

از سوی افرادی صورت گرفته است که آپارتمان ها را به تازگی خریداری کرده و برای جبران کمبود نقدینگی خود ناچار به رهن کامل

آپارتمان خود شده ‌اند، این نسبت در بازاراین گروه ازآپارتمان ها بهترشده است؛ در مقابلهم‌اکنون ،تعداد آپارتمان ‌های عرضه شده به

صورت رهن کامل در بازاراجاره‌ با مساحت بیش از ۱۰۰ مترمربع کاهش یافته است.

بیشتر ببینید در همه عناوین

همچنین بخوانید

آیا مهریه زنی که تغییر جنسیت داده، پرداخت می‌شود؟

مهریه زن تغییر جنسیت داده یک موضوع جدید است که اکثر افراد از آن اطلاع ندارند. مطابق ماده‌ …