ثبت سند ملکی چه شرایطی دارد؟

۱
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
اولین آگهی که به منظور ثبت املاک توسط اداره ثبت منتشر می‌شود، آگهی ثبت عمومی است و آگهی مذکور باید به امضای رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک باشد.
ثبت سند ملکی

برای ثبت املاک به صورت مقدماتی باید مراحل مختلف و قانونی طی شود و لازم است برای ثبت سند چندین مرتبه آگهی منتشر شود. در این‌ مطلب به بررسی نحوه ثبت سند ملکی پرداخته شده است. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.

آگهی ثبت سند ملکی

آگهی ثبت عمومی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار باید منتشر شود و برای انتشار آگهی مقدماتی باید در سه نوبت ظرف ۳۰ روز و در روز اول و پانزدهم و سی‌ام این آگهی منتشر شود.
برای انتشار آگهی نوبتی آگهی تا ۶۰ روز، فقط در دو نوبت به فاصله ۳۰ روز منتشر خواهد شد و البته برای انتشار آگهی تحدیدی و انجام عملیات تحدید حدود و تنظیم صورت‌مجلس (تحدید حدود یکی از اصطلاحات ثبتی املاک که لازم است افراد بدانند آگهی تحدید حدود است. پس از آگهی نوبتی، املاک به منظور تثبیت حدود آگهی می‌شوند.)، حداقل ۲۰ روز قبل از تحدید حدود یک مرتبه در جراید باید آگهی منتشر شود.
البته توجه به این نکته ضروری است که اولین آگهی که به منظور ثبت املاک توسط اداره ثبت منتشر می‌شود، آگهی ثبت عمومی است و آگهی مذکور باید به امضای رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک باشد.

سند ملکی
همچنین آگهی ثبت عمومی فقط یک نوبت منتشر می‌شود و لازم نیست در روزنامه‌ رسمی منتشر شود، بلکه فقط کافی است در روزنامه کثیرالانتشار چاپ شود و پس از انتشار آگهی ثبت عمومی در تاریخ مذکور در آن آگهی باید آگهی مقدماتی منتشر شود.
باید توجه داشت که آگهی مقدماتی همانند آگهی ثبت عمومی فقط در روزنامه‌های کثیرالانتشار درج می‌شود و لازم نیست که این آگهی در روزنامه رسمی هم منتشر شود.
برای رسیدگی به تمام اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر دادگاه استان هیأتی به نام هیأت نظارت تشکیل می‌شود.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با جرم سوءاستفاده از اسناد “سوءاستفاده از اسناد ملکی” را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

با انواع کلاهبرداری‌های پیامکی آشنا شوید

کلاهبرداری پیامکی یکی از انواع کلاهبرداری‌ها است. طبق قانون «هرکسی از راه حیله و تقلب و اع…