توبه موجب آزادی متهم از زندان می‌شود؟

۲
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
برای موافقت با توبه، اصلاح و پشیمانی متهم باید مشخص و چنانچه برای دادستان اثبات شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده، آن گاه سقوط مجازات یا تخفیف در نظر‌ گرفته‌ شده، بلااثر خواهد شد و پس از آن مجازات اجرایی می‌شود.
توبه متهم

یکی از مباحثی که قانون درباره آن صحبت کرده توبه و موارد قانونی آن است. در قانون مواردی مشخص شده که بر اساس آن این امکان به متهم و مجرم داده می‌شود تا بتواند در جرائم حدود و حتی تعزیرات، از فرصت توبه استفاده کند. در این نوشتار این پرسش بررسی شده که آیا توبه می‌تواند موجب آزادی متهم شود؟ در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.

توبه متهم در چه مواردی وجود دارد؟

در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، قانونگذار توبه را پذیرفته، اما برای آن شرایطی را هم قرار داده است. برای موافقت با توبه اصلاح و پشیمانی متهم باید مشخص شود و چنانچه به دادستان ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده، آن گاه سقوط مجازات یا تخفیف در نظر‌ گرفته‌ شده، بلااثر خواهد شد و پس از آن مجازات اجرایی می‌شود.
اما باید به این نکته توجه داشت که مجازات دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه متهم ساقط نمی‌شود و توبه در جرایم تعزیری صرفاً شامل مجازات درجات ۶، ۷ و ۸ است. مجازات درجه ۶، ۷ و ۸ در ادامه ذکر شده است.

توبه

درجه بندی مجازات و توبه متهم

مجازات درجه ۶

 • حبس؛ بیش از ۶ ماه تا ۲ سال
 • جزای نقدای؛ بیش از ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال
 • محرومیت از حقوق اجتماعی؛ بیش از ۶ ماه تا ۵ سال
 • ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی؛ حداکثر تا مدت ۵ سال
 • ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی؛ حداکثر تا مدت ۵ سال
 • ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی؛ حداکثر تا مدت ۵ سال
 • شلاق؛ از ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق و تا ۹۹ ضربه شلاق در جرائم منافی عفت
 • انتشار حکم؛ انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها

مجازات درجه ۷

 • حبس؛ از ۹۱ روز تا ۶ ماه
 • جزای نقدی؛ بیش از ۱۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال
 • محرومیت از حقوق اجتماعی؛ تا ۶ ماه
 • شلاق؛ از ۱ تا ۳۰ ضربه

مجازات درجه ۸

 • حبس؛ تا ۳ ماه
 • جزای نقدی؛ تا ۱۰ میلیون ریال
 • شلاق؛ تا ۱۰ ضربه

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با جرائمی که در آنها متهم حق وکیل ندارد “در چه جرایمی متهم حق ملاقات با وکیل ندارد؟” را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

اگر به این نکات حقوقی توجه کنید، ازدواجی موفق دارید

شرایط عقد ازدواج هم بسیار مهم هستند، به این معنا که در صورت وجود این شرایط عقد ازدواج درست…