مجازات سردواندن ارباب رجوع

۰
0
زمان مطالعه: 3 دقیقه
قانون رسیدگی به تخلفات اداری اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری، ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آن‌ها بدون دلیل، ایراد تهمت و افترا و هتک حیثیت را جزء تخلفات به شمار آورده است.
سر دواندن ارباب رجوع

قوانین کارامد و مهمی در راستای تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از ایجاد اطاله و به درازا کشیدن انجام امورات اداری وی وضع گردیده است. در مجله دلتا به بررسی این قوانین و مجازات سر دواندن ارباب رجوع پرداخته شده است.

قوانین و مقررات احترام به ارباب رجوع

در قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب سال ۱۳۸۶ عنوان شده است که مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود ادا کرده و منشور اخلاقی و اداری که امضا می‌کنند، وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آن‌ها انجام دهند. همچنین در بین مصوبه‌های شورای عالی اداری، چندین مصوبه وجود دارد که در خصوص رعایت حرمت و تکریم ارباب رجوع است. به عنوان مثال، مصوبه‌ای به عنوان طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب‌رجوع در نظام داری، مصوب سال ۱۳۸۱ وجود دارد که توسط این شورا تصویب شده است. دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان، موضوع مواد ۸ و ۱۲ طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام داری، مصوب سال ۱۳۸۲ و نهایتا مصوبه شورای عالی اداری با عنوان بحث حقوق شهروندی در نظام اداری مصوبه سال ۱۳۹۵ نیز از دیگر موارد قانونی تکریم ارباب رجوع است.

مجازات سر دواندن ارباب رجوع

تکریم ارباب رجوع

در مصوبه اخیر شورای عالی اداری به نام حقوق شهروندی در نظام اداری، با عنوان حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی، دستگاه‌های اجرایی موظف شده است که در تمامی فعالیت‌های اطلاع‌رسانی، دعوت‌نامه‌ها، آگهی‌ها، ابلاغ‌ها و هشدارها، از ادبیات محترمانه و غیرتحکم‌آمیز استفاده کند و همچنین مکلفند محیط ارائه خدمت، امکانات و تسهیلات مناسب و شرایط حاکی از احترام به مراجعان را فراهم کند و در مکان‌های ورودی و خروجی دستگاه‌های اجرایی، رعایت حرمت مراجعان رعایت شود.

مجازات سر دواندن ارباب رجوع

قانون رسیدگی به تخلفات اداری اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری، ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آن‌ها بدون دلیل، ایراد تهمت و افترا و هتک حیثیت را جزء تخلفات به شمار آورده است. پس هرگاه کارمند دولت وظایف محوله خود را در ارتباط با ارباب رجوع انجام نداده و یا تعمدا در انجام این وظایف تعلل یا تاخیر کند و هیچ گونه دلیل و یا توجیه قانونی نیز نداشته باشد عمل وی مصداق تخلف فوق است. مجازات‌های اداری نیز به ترتیب عبارتند از:

عدم تکریم ارباب رجوع

۱. اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی
۲. توبیخ کتبی با درج در پروند استخدامی
۳. کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال
۴. انفصال موقت از یک ماه تا یک سال
۵ـ. تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال
۶. تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون
۷. تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال
۸. بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد یا پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رأی
۹. بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه‌

۱۰. اخراج از دستگاه متبوع
۱۱. انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با جرائم کارکنان دولتی “بیشترین جرائم کارکنان دولت چیست؟” را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

با انواع کلاهبرداری‌های پیامکی آشنا شوید

کلاهبرداری پیامکی یکی از انواع کلاهبرداری‌ها است. طبق قانون «هرکسی از راه حیله و تقلب و اع…