بیمه خویش فرما ؛ و نکات حقوقی آن

۳
2
زمان مطالعه: 3 دقیقه
بیمه اختیاری برای کسانی است که تحت پوشش بیمه خاصی نیستند. متقاضی این نوع بیمه، مستقیما با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی خواهان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری می‌شود و موظف است خود، حق بیمه را در زمان تعیین‌شده پرداخت کند.
بیمه خویش فرما

بیمه خویش فرما یعنی بیمه ای که کارفرما، خود شما هستید و کارگر هم خود شما هستید. بیمه‌ای که شما برای خودتان هر ماه رد کرده و وجه آن را به حساب تامین اجتماعی واریز می‌کنید. در مجله دلتا به بررسی قواعد و مقررات بیمه خویش فرما پرداخته شده است.

تفاوت بیمه خویش فرما و اجباری

تفاوت بیمه اجباری با خویش‌فرما (اختیاری) آن است که بیمه بیکاری ندارد و هر وقت نخواستید می‌توانید آن را قطع کنید و البته ۱۰۰ درصد مبلغ بیمه را نیز باید خودتان پرداخت کنید. بیمه خویش‌فرما و صاحبان حرفه و مشاغل آزاد، اختیاری بوده و ضرایب و درصدهای متفاوتی با طرح اجباری دارد. اگر چه تفاوت چندانی، مبلغ بازنشستگی و مستمری بگیری آن ندارد.

بیمه

اقسام بیمه تأمین اجتماعی

طبق قانون‌ تامین اجتماعی، بیمه به دو دسته بیمه اجباری و بیمه خویش‌فرما تقسیم می‌شود.
بیمه اجباری: این بیمه مشمول تمام کسانی که در قبال دریافت حقوق و دستمزد در شرکت‌ها، کارگاه‌ها و… کار می‌کنند.
بیمه خویش فرما: این بیمه به دو دسته بیمه اختیاری و بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تقسیم می‌شود که در ادامه توضیح داده شده است.

بیمه اختیاری

این بیمه برای کسانی است که تحت پوشش بیمه خاصی نیستند. متقاضی این نوع بیمه، مستقیما با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی خواهان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری می‌شود و موظف است خود، حق بیمه را در زمان تعیین‌شده پرداخت کند. متقاضیان بیمه اختیاری می‌توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه را خود بین حداقل و حداکثر دستمزد هر سال تعیین کنند و هر دو سال یکبار، دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه ماهانه خود را ۱۰ درصد افزایش دهند. همچنین متقاضیان می‌توانند مبلغ حق بیمه خود را حداکثر تا آخرین روز دو ماه بعد به شعبه تامین اجتماعی بپردازند. در صورت پرداخت نکردن حق بیمه این قرارداد از اولین روز ماهی که حق بیمه پرداخت نشده لغو می‌شود.
بیمه‌شدگان اختیاری می‌توانند کل خدمات از قبیل مســتمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت و تعهداتی شامل درمان، هزینه‌های پروتز و اروتز، هزینه تدفین، کمک هزینه ازدواج، از کارافتادگی جزئی، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری را دریافت کنند. نکته حائز اهمیت این است که بیمه بیکاری، کمک‌هزینه عائله‌مندی و مزایای کار شامل بیمه‌شدگان اختیاری نمی‌شود.

بیمه اختیاری

بیمه صاحبان حرف و مشاغل

این بیمه برای کسانی است که به حرفه یا شغلی با داشتن کارگر یا به تنهایی مشغول به کار هستند و مشمول مقررات حمایتی خاصی نیستند.
در بیمه صاحبان حرفه و مشاغل آزاد سه نوع پرداخت حق بیمه وجود دارد.
•بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی با ۱۲ درصد؛ در این نوع بیمه فقط خدمات مربوط به بازنشستگی ارائه می‌شود.
•بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی با ۱۴ درصد؛ در این نوع بیمه خدمات پرداخت مستمری بابت بازنشستگی بیمه‌شده و پرداخت مستمری به بازماندگان در صورت فوت بیمه‌شده اصلی ارائه می‌شود.
•بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی با ۱۸ درصد: در این نوع بیمه خدمات پرداخت مستمری بازنشستگی و فوت و همچنین خدمات مربوط به از کارافتادگی کلی غیر ناشــی از کار به این گروه از بیمه‌شدگان ارائه می‌شود. این بیمه شامل از کارافتادگی جزئی و نقص عضو نمی‌شود، چون این موارد فقط به لحاظ حوادث ناشی از کار مطرح می‌شوند که کار در بیمه‌های خویش‌فرما به دلیل عدم وجود کارفرما و اشــتغال موضوع حوادث ناشی از کار منتفی است.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با بیمه مشاغل خانگی “بیمه مشاغل خانگی چگونه است و چه مزایایی دارد؟” را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

اگر به این نکات حقوقی توجه کنید، ازدواجی موفق دارید

شرایط عقد ازدواج هم بسیار مهم هستند، به این معنا که در صورت وجود این شرایط عقد ازدواج درست…