اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مهریه

۲
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
هر فرد که برای احقاق حقوقش به دادگستری مراجعه و طرح دعوا می‌کند باید هزینه‌هایی را بپردازد. هزینه‌های دادرسی شامل هزینه تمبر، دستمزد کارشناس، هزینه اجرای قرار معاینه و تحقیقات محلی می‌شود. حال ممکن است، این هزینه‌ها در یک دعوا به ‌قدری بالا باشد که خواهان یا شاکی قادر به پرداخت آن‌ها نباشد.
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

مهریه از جمله حقوق قانونی و مسلم زن است  و مرد مکلف است تا آن را به وی پرداخت کند. اما چنانچه مرد به تکلیف قانونی خود در این خصوص عمل نکند، زن می‌تواند نسبت به مطالبه آن از طریق قانونی اقدام کند. این اقدام مستلزم پرداخت هزینه دادرسی توسط زن است. در حالیکه همواره این امکان وجود خواهد داشت که زن فاقد تمکن مالی بوده و قدرت پرداخت هزینه دادرسی مطالبه مهریه خود را نداشته باشد. در شرایطی که زن نتواند هزینه دادرسی برای مطالبه مهریه را بپردازد، تکلیف درخواست مهریه چه می‌شود؟ در مجله دلتا به بررسی موضوع اعسار از پرداخت هزینه دادرسی پرداخته شده است.

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

هر فرد که برای احقاق حقوقش به دادگستری مراجعه و طرح دعوا می‌کند باید هزینه‌هایی را بپردازد. هزینه‌های دادرسی شامل هزینه تمبر، دستمزد کارشناس، هزینه اجرای قرار معاینه و تحقیقات محلی می‌شود. ممکن است، این هزینه‌ها در یک دعوا به ‌قدری بالا باشد که خواهان یا شاکی قادر به پرداخت آن‌ها نباشد. در این حالت، موضوع اعسار از هزینه‌ دادرسی مطرح می‌شود.

معافیت از هزینه دادرسی مهریه

قانونگذار از زنان فاقد پشتوانه مالی مانند سایر کسانی که توانایی پرداخت هزینه دادرسی ندارند، حمایت و اعلام کرده است آنان می‌توانند برای برخورداری از معافیت موقت قانونی در این خصوص دادخواست اعسار بدهند.
در ادامه نمونه لایحه اعسار ذکر شده است. در این لایحه زن می‌تواند دلایل اعسار و عدم توان مالی خود را مطرح و به دادگاه تقدیم کند.

اعسار از هزینه دادرسی

نمونه لایحه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

ریاست محترم شعبه….. دادگاه …..
با سلام
با احترام در خصوص دعوای مطروح به کلاسه بایگانی……. مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطالبه ۲۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه اینجانب به طرفیت آقای……. مراتبی را به استحضار آن مقام محترم می‌رساند:
اینجانب به سختی قادر به تأمین هزینه‌های روزمره خود هستم چه رسد به پس‌انداز و پرداخت هزینه دادرسی.
به منظور اثبات ادعای خود مبنی بر عدم تمکن مالی و ناتوانی از پرداخت هزینه دادرسی، پرینت حساب‌های بانکی  طی دو سال اخیر که حاکی از گردش مالی اینجانب است و نیز استشهادیه شهود به پیوست لایحه تقدیم می‌شود.
ضمناً شهود معرفی شده به سبب اطلاع کامل از وضعیت مالی و عدم اشتغال و نداشتن وسیله امرار معاش و متعاقباً عدم تمکن مالی اینجانب برای تأدیه هزینه دادرسی به مبلغ…….. ریال و نیز روشن بودن منشأ اطلاعات آنان به دلیل رابطه خویشاوندی با اینجانب، برای ادای شهادت و استماع اظهاراتشان توسط آن دادگاه محترم در هر زمان اعلام بفرمایید، حاضر خواهند بود.
در پایان از ریاست محترم شعبه تقاضامندم به استناد ماده ۵ قانون حمایت خانواده، پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال موجود مبنی بر عدم تمکن واقعی مالی اینجانب و ناتوانی در پرداخت هزینه دادرسی، بنده را از پرداخت هزینه سنگین دادرسی خواسته اصلی (مطالبه تعداد ۲۰۰ عدد تمام بهار آزادی) به میزان …………..ریال معاف نمایید.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با چگونگی توقیف منزل مرد به منظور مطالبه مهریه “توقیف منزل برای مهریه” را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

اجاره‌بهای ملک موروثی به چه کسانی می‌رسد؟

در جامعه ما بسیاری از افراد با پیش‌بردن روش‌های سنتی و باتوجه‌به این روش‌ها معاملات خود را…