استرداد طلا از زوجه

۱
3
زمان مطالعه: 2 دقیقه
طلاها و هدایای که مرد یا خویشاوندان وی به مناسبت‌های مختلف به زن هدیه داده‌اند متعلق به وی است. اما اگر این طلاها به عنوان هدیه به زن داده نشده باشد مرد می‌تواند به هنگام طلاق، تقاضای استرداد طلا از زن را در دادگاه مطرح کند.
استرداد طلا از زوجه

طلا و جواهراتی که مرد در هنگام عقد یا زندگی مشترک به زن می‌دهد به عنوان هبه تعریف شده‌اند. هبه طبق قانون عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به صورت رایگان به فرد دیگری می‌بخشد. با این بخشش، فردی که مال را در اختیار گرفته به عنوان مالک مال شناخته می‌شود. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که مرد می‌تواند بعد از طلاق، طلا‌های داده شده به زن را پس بگیرد؟ در مجله دلتا چگونگی استرداد طلا از زوجه بررسی شده است.

استرداد طلا از زوجه

همانطور که گفته شده طلاها و هدایای که مرد یا خویشاوندان وی به مناسبت‌های مختلف به زن هدیه داده‌اند متعلق به وی است و می‌تواند هر گونه دخل و تصرفی در آن‌ها داشته باشد. اما اگر این طلاها به عنوان هدیه به زن داده نشده باشد، مرد می‌تواند به هنگام طلاق، تقاضای استرداد طلا از زن را در دادگاه مطرح کند. به عنوان مثال مرد ادعا کند که طلاها به عنوان امانت در دست زن بوده است. در این موارد چنانچه همان طلاها موجود باشد شوهر می‌تواند با داشتن فاکتور خرید طلا و جواهرات که به عنوان سند کتبی محسوب می‌شود، عودت اموال خریداری شده را از دادگاه خواهان شود.

استرداد طلا

آیا مرد می تواند طلا و هدایای داده شده را در ازای مهریه بدهد؟

هنگامی مرد می‌تواند این ادعا را داشته باشد که طلاها و هدایای داده شده به زن در ازای مهریه است که این قرارداد بین آن‌ها قبل از جدایی و طلاق ثبت شده باشد و مرد بتواند اثبات کند که مالکیت این اموال همواره متعلق به وی بوده است.

مرجع رسیدگی به دعوی استرداد طلا از زوجه

اگر دادخواست استرداد طلا از طرف مرد داده شود مرجع رسیدگی به این دعوی، دادگاه محل اقامت خوانده (زن) است. در غیر این صورت این دادخواست باید در دادگاه محل انعقاد عقد ازدواج تقاضا شود.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی با شرایط پس گرفتن هدایای نامزدی “استرداد هدایای دوران نامزدی” را مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در دانستنی های حقوقی

همچنین بخوانید

مجازات زنای مرد مجرد با زن متاهل

به ارتباط جنسی که بین زن و مردی بدون وجود ارتباط زن و شوهری رخ می‌دهد، زنا می‌گویند. به مر…