برای خرید آپارتمان ارزان در تهران به کدام منطقه برویم؟

۰
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه

بررسی ها نشان می دهد  پایین ترین قیمت برای خرید آپارتمان ارزان در تهران  در منطقه ۱۸  و از طرف دیگر گران قیمت ترین آپارتمان ها در منطقه یک وجود دارد  .

در آماری  که بانک مرکزی منتشر کرده آمده است :در فروردین امسال ۲۳۹ مورد خرید و فروش آپارتمان با متوسط قیمت  ۱۱میلیون و

۶۳۹هزار تومان درمنطقه یک تهران انجام شده است .

خرید آپارتمان ارزان

به گزارش مجله دلتا به نقل از اقتصادآنلاین ، گزارش بانک مرکزی همچنین حاکی است ،درمناطق ۲، ۳، و۴ نیزبه ترتیب ۴۲۳ ، ۲۳۱ و

۴۲۵مورد خرید و فروش خانه و آپارتمان با متوسط قیمت به ترتیب ۸ میلیون و ۶۹۰ هزار ، ۱۰ میلیون و ۵۲۶ هزار و۵ میلیون و ۸۸۰

هزار تومان صورت گرفته است .

و اما در منطقه ۶ ، درفروردین امسال فقط ۱۶۰ مورد خرید و فروش آپارتمان مسکونی با متوسط قیمت ۷ میلیون و ۷۶۵ هزار تومان

انجام شده است.

درمناطق ۷ ، ۸ و ۹ به ترتیب قیمت هر مترآپارتمان به ترتیب ، ۴ میلیون و ۹۹۹ هزار ، ۴ میلیون و ۹۶۰ هزار و ۳ میلیون و ۷۸۶معامله

شده است .

قیمت خرید هرمترآپارتمان  درمناطق ۱۰ ،۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ نیز به ترتیب ۳ میلیون و ۳۴۴ هزار، ۳ میلیون و ۷۴۶ هزار ، ۳ میلیون و

۷۱۳هزار، ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار ، ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۳ میلیون و ۱۹۶ هزارتومان بوده است.

بر اساس این گزارش در منطقه ۱۶ تا پایان نخستین ماه سال ۹۷ ، ۸۲ معامله خرید و فروش آپارتمان با متوسط قیمت هر متر، ۲میلیون و ۹۰۲ هزار تومان به ثبت رسیده است . درمناطق ۱۷ و ۱۸ نیزمتوسط قیمت هر متر آپارتمان مسکونی به ترتیب ۲ میلیون و ۷۱۵ هزار و ۲ میلیون و ۶۴۲ هزار تومان بوده است.

آمارها نشان می دهد که کمترین معامله آپارتمان ارزان با ۶۵ مورد درمنطقه ۱۹ با متوسط قیمت هر متر، ۲ میلیون و ۷۱۲ هزار تومان و بیشترین معامله به منطقه ۵  با ۶۸۰ مورد خرید و فروش آپارتمان با متوسط قیمت هرمتر ۷ میلیون و ۱۵۴ هزار تومان به ثبت رسیده است.

خرید آپارتمان

در مناطق ۲۰، ۲۱ و ۲۲ تهران نیز متوسط قیمت خرید هرمترآپارتمان مسکونی  به ترتیب ، ۳ میلیون و ۲۳۹ هزار ، ۴ میلیون و ۱۱۹ هزارو

۴میلیون و ۶۹۲ هزارتومان بوده است.

بر اساس این گزارش ، درفروردین ماه سال ۹۷ ، ۵۰۴۶ مورد خرید و فروش خانه و آپارتمان با متوسط قیمت ۵ میلیون و  ۵۲۸هزار تومان ثبت شده است.

این قیمت در مقایسه با متوسط قیمت اسفند و بهمن ماه سال ۹۶ به ترتیب  ۱.۹ درصد کاهش و ۲.۶ درصد افزایش داشته  است.

با توجه به قیمت های یاد شده،به نظر می رسد آمار بانک مرکزی که نشان می دهد خرید آپارتمان ارزان در تهران در منطقه ۱۸ و آپارتمان گران قیمت  در منطقه یک تهران مورد تایید باشد.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در همه عناوین

همچنین بخوانید

کاهش معاملات در بازار مسکن

دو افت ماهیانه تعداد معاملات در بازار مسکن از کاهش توان خرید و افزایش ریسک فروش آینده نشأت…