برای خرید آپارتمان ارزان در تهران به کدام منطقه برویم؟

۰
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه

بررسی ها نشان می دهد  پایین ترین قیمت برای خرید آپارتمان ارزان در تهران  در منطقه ۱۸  و از طرف دیگر گران قیمت ترین آپارتمان ها در منطقه یک وجود دارد  .

در آماری  که بانک مرکزی منتشر کرده آمده است :در فروردین امسال ۲۳۹ مورد خرید و فروش آپارتمان با متوسط قیمت  ۱۱میلیون و

۶۳۹هزار تومان درمنطقه یک تهران انجام شده است .

خرید آپارتمان ارزان

به گزارش مجله دلتا به نقل از اقتصادآنلاین ، گزارش بانک مرکزی همچنین حاکی است ،درمناطق ۲، ۳، و۴ نیزبه ترتیب ۴۲۳ ، ۲۳۱ و

۴۲۵مورد خرید و فروش خانه و آپارتمان با متوسط قیمت به ترتیب ۸ میلیون و ۶۹۰ هزار ، ۱۰ میلیون و ۵۲۶ هزار و۵ میلیون و ۸۸۰

هزار تومان صورت گرفته است .

و اما در منطقه ۶ ، درفروردین امسال فقط ۱۶۰ مورد خرید و فروش آپارتمان مسکونی با متوسط قیمت ۷ میلیون و ۷۶۵ هزار تومان

انجام شده است.

درمناطق ۷ ، ۸ و ۹ به ترتیب قیمت هر مترآپارتمان به ترتیب ، ۴ میلیون و ۹۹۹ هزار ، ۴ میلیون و ۹۶۰ هزار و ۳ میلیون و ۷۸۶معامله

شده است .

قیمت خرید هرمترآپارتمان  درمناطق ۱۰ ،۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ نیز به ترتیب ۳ میلیون و ۳۴۴ هزار، ۳ میلیون و ۷۴۶ هزار ، ۳ میلیون و

۷۱۳هزار، ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار ، ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۳ میلیون و ۱۹۶ هزارتومان بوده است.

بر اساس این گزارش در منطقه ۱۶ تا پایان نخستین ماه سال ۹۷ ، ۸۲ معامله خرید و فروش آپارتمان با متوسط قیمت هر متر، ۲میلیون و ۹۰۲ هزار تومان به ثبت رسیده است . درمناطق ۱۷ و ۱۸ نیزمتوسط قیمت هر متر آپارتمان مسکونی به ترتیب ۲ میلیون و ۷۱۵ هزار و ۲ میلیون و ۶۴۲ هزار تومان بوده است.

آمارها نشان می دهد که کمترین معامله آپارتمان ارزان با ۶۵ مورد درمنطقه ۱۹ با متوسط قیمت هر متر، ۲ میلیون و ۷۱۲ هزار تومان و بیشترین معامله به منطقه ۵  با ۶۸۰ مورد خرید و فروش آپارتمان با متوسط قیمت هرمتر ۷ میلیون و ۱۵۴ هزار تومان به ثبت رسیده است.

خرید آپارتمان

در مناطق ۲۰، ۲۱ و ۲۲ تهران نیز متوسط قیمت خرید هرمترآپارتمان مسکونی  به ترتیب ، ۳ میلیون و ۲۳۹ هزار ، ۴ میلیون و ۱۱۹ هزارو

۴میلیون و ۶۹۲ هزارتومان بوده است.

بر اساس این گزارش ، درفروردین ماه سال ۹۷ ، ۵۰۴۶ مورد خرید و فروش خانه و آپارتمان با متوسط قیمت ۵ میلیون و  ۵۲۸هزار تومان ثبت شده است.

این قیمت در مقایسه با متوسط قیمت اسفند و بهمن ماه سال ۹۶ به ترتیب  ۱.۹ درصد کاهش و ۲.۶ درصد افزایش داشته  است.

با توجه به قیمت های یاد شده،به نظر می رسد آمار بانک مرکزی که نشان می دهد خرید آپارتمان ارزان در تهران در منطقه ۱۸ و آپارتمان گران قیمت  در منطقه یک تهران مورد تایید باشد.

بیشتر ببینید در همه عناوین

همچنین بخوانید

خانه‌های ارزان در کدام مناطق هستند؟

واحدهای مسکونی ارزان‌ و با قیمت کل کمتر از یک میلیارد تومان فقط در چند منطقه پایتخت قرار د…