توقیف منزل برای مهریه

۳
3
زمان مطالعه: 3 دقیقه
زن می‌تواند در دادخواست مهریه، تقاضای توقیف اموال مانند توقیف منزل مسکونی برای مهریه، مطالبه هزینه حق الوکاله وکیل و هزینه تمبر را به دادگاه خانواده ارائه دهد.
توقیف منزل

مهریه حق بدیهی و قانونی زن است که هنگام عقد ازدواج تعیین می‌شود. وظیفه شوهر است که این حق را هر زمان که وی درخواست کرد، پرداخت کند. بنابراین اگر به هر دلیلی شوهر از وظیفه خود سر باز زند، زن می‌تواند دعوی خود را در دادگاه خانواده مطرح و درخواست توقیف اموال شوهر را از دادگاه مطالبه کند. حال در این نوشتار می‌خواهیم بررسی کنیم که آیا توقیف منزل مسکونی شوهر برای مطالبه مهریه امکانپذیر است؟ در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.

مراحل توقیف اموال برای مهریه

زن برای مطالبه مهریه خود می‌تواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی و یا دادگاه اقدام کند. در صورت مراجعه به اجرای ثبت اسناد رسمی این امکان وجود دارد تا از اموال قابل توقیف شوهر استعلام گرفته شود. مرجع صالح دیگر برای این مطالبه، دادگاه خانواده است. زن می‌تواند در دادخواست مهریه، تقاضای توقیف اموال مانند توقیف منزل مسکونی برای مهریه، هزینه حق الوکاله وکیل و هزینه تمبر را به دادگاه خانواده ارائه دهد. اگر در موردی وی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، این امکان وجود دارد که وی دادخواست اعسار (ناتوان از پرداخت) را به دادگاه خانواده تسلیم کند. دادخواست اعسار زن در دادگاه بررسی و در صورت اثبات اعسار، وی از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌شود.

اموال قابل توقیف

اموال قابل توقیف شوهر کدامند؟

طبق قانون شخصی که موظف به پرداخت بدهی مشخص شده است، در صورت عدم پرداخت یا ناتوانی از پرداخت، بدهی مذکور از اموال و دارایی وی قابل وصول  است. بنابراین وصول مهریه نیز می‌تواند از اموال تحت تملک شوهر صورت گیرد. زن می‌تواند اموال شوهر از قبیل منزل، پول نقد، خودرو و… را به دادگاه معرفی کند تا با توقیف و فروش آن همه یا بخشی از مهریه را دریافت کند. البته شایان ذکر است که روند توقیف اموال استثنائاتی دارد. طبق نظر قانون هر مالی قابل توقیف نیست، توقیف مختص اموالی است که جزء مستثنیات دین نباشند. مستثنیات دین آن دسته از اموالی است که طبق عرف برای زندگی مدیون ضروری است. مستثنیات دین شامل موارد ذیل است:

  • موجودی آذوقه مورد نیاز مدیون و افراد تحت تکفلش برای مدتی که طبق عرف آذوقه ذخیره می‌شود.
  • اثاثیه ضروری زندگی مدیون و افراد تحت تفکل وی
  • منزل مسکونی که طبق عرف در حد حالت اعسار مدیون باشد
  • ابزار کار و وسایل مورد نیاز پیشه وران، کشاورزان، کسبه و… که توسط آن برای خود و افراد تحت تکفلشان کسب روزی می‌کنند.(کامیون باربری، تاکسی و هر خودرویی که وسیله امرار معاش است)
  • ابزار و کتب علمی، جزوات، تحقیقات و… مورد استفاده برای محققان و اشخاص اهل علم
  • تلفن شخصی
  • مبلغی که در زمان عقد اجاره پرداخت شده است که طبق عرف در حد حالت اعسار مدیون باشد.

بنابراین اگر منزل شوهر ارزشی بیش از حالت اعسار او طبق عرف داشته باشد و اموال دیگری از او برای توقیف موجود نباشد، مدیون موظف به فروش آن با نظارت نماینده مرجع اجرایی است و با مبلغ به دست آمده منزلی در حد حالت اعسار برای خود مهیا کند و مابقی مبلغ توقیف شود. در صورت مقاومت مدیون نسبت به فروش منزل، توقیف منزل مسکونی برای مهریه انجام می گیرد. مال توقیفی در مرحله بعد توسط مرجع اجرایی به فروش رسیده و مبلغی برای تهیه منزل در حد حالت اعسار مدیون طبق عرف، به وی بازگردانده می‌شود.

شرایط دریافت حقوق شوهر چیست؟

در مواقعی که شوهر کارمند بخش خصوصی یا دولت و دارای حقوق و مزایای مشخص باشد، برای مطالبه مهریه می توان حقوق وی را توقیف کرد. کیفیت توقیف مستمری یا حقوق مدیون بستگی به شرایط او دارد. به این صورت که در صورت تاهل یا داشتن فرزند؛  یک چهارم از حقوقش قابل توقیف و پرداخت برای وصول مهریه است. در غیر این صورت، یک سوم از حقوق او قابل توقیف است. برای انجام این امر زن باید مستمری شوهرش را به دادگاه معرفی کند تا بعد از طی کردن مراحل قانونی، مهریه از محل مستمری پرداخت شود.

مطلب پیشنهادی: برای آشنایی بیشتر با قوانین دریافت مهریه مطلب “مراحل قانونی دریافت مهریه چگونه است؟” را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

با انواع کلاهبرداری‌های پیامکی آشنا شوید

کلاهبرداری پیامکی یکی از انواع کلاهبرداری‌ها است. طبق قانون «هرکسی از راه حیله و تقلب و اع…