خانه نکات حقوقی چگونه به کروکی تصادف اعتراض کنیم؟

چگونه به کروکی تصادف اعتراض کنیم؟

۳
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
کروکی تصادفات خودرو را می‌توان به نوعی نقشه تهیه شده از یک حادثه رانندگی تشبیه کرد.
اعتراض به کروکی تصادفات

اغلب رانندگان با مقوله کروکی تصادفات خودرو آشنا هستند و می‌دانند که یکی از ملزومات سوانح رانندگی، ترسیم کروکی تصادفات خودرو است. ترسیم نحوه رخ دادن یک حادثه، با درج وضعیت حرکت و برخورد خودروها در کنار جزییات زمانی و مکانی از قبیل ساعت وقوع حادثه‌،‌ تاریخ و… توسط مامور یا کارشناس راهنمایی و رانندگی را کروکی تصادفات خودرو می‌گویند. در این نوشتار از مجله اینترنتی دلتا به بررسی نحوه اعتراض به کروکی تصادفات می‌پردازیم.

انواع کروکی تصادفات خودرو

مامور یا کارشناس راهنمایی و رانندگی،‌ با حضور در صحنه تصادف و بررسی وضعیت موجود و اظهارات طرفین سانحه،‌ اقدام به ترسیم کروکی می‌کند و سپس پرونده را به مراجع مربوطه انتقال می‌دهد. کروکی تصادفات، خودرو به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

  • دسته اول کروکی تصادفات سازشی: کروکی سازشی هنگامی است که طرفین حادثه پیش از حاضر شدن مامور راهنمایی و رانندگی یا در حضور او، نسبت به تعیین مقصر و شکل رخ دادن حادثه به توافق می‌رسند و سازش می‌کنند. کروکی سازشی عموما در حادثه‌های جزیی که در آن خسارت مالی بیشتر از سقف خسارت قابل تامین از سوی بیمه نیست، مورد استفاده قرار می‌گیرد و دارای پیچیدگی‌های کمتری نسبت به کروکی غیر‌سازشی است. این نوع کروکی صرفا در یک برگه که حاوی اطلاعات زمانی و مکانی در کنار ترسیم شکل برخورد و اتفاقات حاصله است،‌ تهیه می‌شود.

اعتراض به کروکی تصادفات

  • دسته دوم کروکی تصادفات غیر‌سازشی: هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرد که طرفین حادثه در رابطه با مقصر و سایر مسائل مرتبط با سانحه دچار اختلاف هستند و نسبت به سهم خود در آن معترض باشند. اگر خسارت مالی وارده به یک یا هر دو طرف تصادف بیش از حد پوشش بیمه باشد نیز از کروکی غیر‍‌سازشی استفاده می‌شود. اگر خسارت‌های جانی، جراحات یا فوت فرد یا افرادی در تصادف مورد نظر گزارش شده باشد، باید از کروکی غیر‌سازشی استفاده شود. این نوع کروکی در تصادفات رانندگی، که بیش از یک خودرو را شامل می‌شوند نیز لازم بوده و توسط مامور راهنمایی و رانندگی ترسیم می‌شود. کروکی غیر‌سازشی در دو برگه که صفحه اول حاوی همان اطلاعات موجود در کروکی سازشی است و صفحه دوم شامل اطلاعات کامل مامور راهنمایی و رانندگی حاضر در صحنه است،‌ تهیه می‌شود.

نحوه اعتراض به کروکی تصادفات خودرو

راننده معترض با در دست داشتن کلیه اطلاعات مرتبط با تصادف، خصوصا برگه کروکی، باید به دادگاه مراجعه و طرح شکایت کند. پس از شکایت وی، مراجع مسئول، پرونده را به اجرا در می‌آورند و طبق ماده‌های موجود در قانون آیین دادرسی عمومی دادگاه‌ها، مراحل اجرایی لازم را به جریان می‌اندازند.

برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر آنچه‌ که باید هنگام خرید خودرو بدانید را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

تقسیم ارث در زمان حیات چگونه است؟

هر کسی آزاد است که در مورد اموالش به هر شکلی تصمیم بگیرد. اما براساس قانون کسی نمی‌تواند و…