نگهداری حیوان خانگی در آپارتمان ،قانون چه می گوید؟

۰
1
زمان مطالعه: 2 دقیقه
طبق قانون در قسمت های مشترک ساختمان، کسی حق نگهداری هیچ گونه حیوان خانگی را ندارد.
حیوان خانگی

در سال های اخیر نگهداری حیوان خانگی در آپارتمان ها رواج بیشتری پیدا کرده و نمی‎توان منکر این موضوع شد که وقتی از آپارتمان نشینی و مسائل آن صحبت می کنیم، یکی از مسائلی است که در اغلب موارد مطرح می شود، همین موضوع نگهداری حیوانات بخصوص سگ در آپارتمان است.

قانون گذاران نیز متوجه اهمیت و شیوع این مساله بوده‎اند که در آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان سال ۱۳۴۷ به این موضوع پرداخته اند.

تبصره ماده ۳ این آیین نامه بیان می کند: «گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیاء دیگر و همچنین نگاهداری حیوانات در قسمت های مشترک ممنوع است.»

بنابراین طبق قانون در قسمت های مشترک ساختمان که شامل پشت بام، راه پله ها، راهروها، حیاط و پارکینگ است، کسی حق نگهداری حیوان خانگی خود را ندارد.

حیوان خانگی

قانون در مورد نگه داری حیوان خانگی در قسمت های اختصاصی آپارتمان چه می گوید؟

باید دانست که قانون فقط حضور این حیوانات در قسمت های مشترک را منع کرده و بنابراین می توان گفت که نگهداری حیوانات در قسمت های اختصاصی آپارتمان از نظر قانونی هیچ منعی ندارد. با وجود این اجازه ی قانون، کسانی که حیوانات را در داخل آپارتمان های خود نگه داری می کنند بایستی توجه داشته باشند که رعایت دو مورد زیر از سوی آنها ضروری است:

۱- نگه داری حیوان ازنظر مقررات و قوانین بهداشت ایجاد بیماری نکند.

۲-نگه داری این حیوانات برای همسایه ها ایجاد مزاحمت ننماید.

درصورتی که بین ساکنان مجتمع اختلاف باشد بهترین راه حل، رجوع به قواعد موجود در اساسنامه هیئت مدیره مجتمع و راه حل دیگر کسب نظر اکثریت ساکنان ساختمان است. اما در همه موارد، مشکل و نارضایتی دیگر ساکنین به این شیوه خاتمه نمی یابد.

بسیار دیده شده که شخص نگهدارنده حیوان هرکدام از این دو مورد را رعایت نکرده و سایر همسایه ها از او نزد مرجع قضایی شکایت کرده اند. طبق ماده ۶۹۰ عمل او مصداق جرم مزاحمت است. بنابراین ساکنین نگه دارنده ی این حیوانات باید مراقبت های لازم را به عمل بیاورند.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در دانستنی های حقوقی

همچنین بخوانید

این گیاهان آپارتمانی مخصوص خانه‌های تاریک هستند

شاید گاهی با خرید یک گیاه آپارتمانی و انتقال آن به محیط کم نور خانه، شاهد از بین رفتن آن ش…