قرارداد اجاره بعد از فوت موجر باطل می‌شود؟

۵
1
زمان مطالعه: 3 دقیقه
بعد از فوت مالک مستاجر می‌تواند تا مدت زمانی که در قرارداد مشخص شده، از ملک مورد نظر بهره‌ برداری و یا در آن سکونت داشته باشد. اما در این مورد دو استثنا وجود دارد.
فوت موجر

اجاره ملک از رایج‌ترین قراردادهایی است که بین افراد برقرار می‌شود و قوانین و مقررات خاص خود را دارد. یکی از مواردی که ممکن است این قرارداد را تحت تاثیر قرار دهد فوت صاحب خانه است. گاهی این موضوع ممکن است برای مستاجران دغدغه بزرگی به حساب آید، به همین دلیل در مجله دلتا به بررسی شرایط و ضوابط قراداد اجاره پس از فوت موجر پرداخته شده است.

تکلیف مستاجر پس از فوت موجر

بر اساس قانون، اگر موجر فوت کند مستاجر می‌تواند تا مدت زمانی که در قرارداد مشخص شده، از ملک موردنظر بهره‌ برداری و یا در آن سکونت داشته باشد. بنابراین ورثه مالک نمی‌توانند مستاجر را مجبور به تخلیه ملک قبل از مدت معلوم و درج ‌شده در قرارداد اجاره کنند. اما در دو مورد استثنا وجود دارد:

۱. شرط مباشرت در اجاره

۲. عقد قرارداد مطابق با عمر مالک

قرارداد اجاره

بنابراین طبق قانون مدنی، عقد اجاره به دلیل فوت موجر یا مستأجر باطل نمی‌شود، اما اگر موجر فقط تا زمان حیات خود، مالک منافع ملک استیجاری باشد، اجاره با فوت موجر باطل می‌شود و اگرمشروط به مباشرت مستاجر شده باشد با فوت مستاجر باطل می‌شود.»

طبق قانون، قرارداد اجاره در صورت فوت موجر باطل می‌شود؛ به معنای دیگر قرارداد اجاره تا زمان حیات مالک معتبر است.

” مطالب پیشنهادی : برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قرارداد اجاره می‌توانید مقاله اجاره نامه و موارد حائز اهمیت حقوقی را مطالعه کنید.”

شرط مباشرت مستاجر چیست ؟

اگر در قرارداد، قید شده باشد که فقط مستاجر می‌تواند از ملک بهره‌ برداری کند، در این صورت هیچ‌ کس حتی ورثه مستاجر نیز نمی‌تواند وارد ملک او شود و از آن بهره‌ برداری کند. در این صورت قرارداد اجاره ملک در صورت پایان قرارداد یا فوت مستاجر لغو می‌شود. به این امر شرط مباشرت در اجاره گفته می‌شود.

اگر مستاجر فوت کند …

اگر مستاجر قبل از اتمام قرارداد فوت کند، بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر، باید ورثه در فسخ قرارداد اجاره اتفاق نظر داشته باشند. بنابراین اگر یکی از وراث راضی به لغو قرارداد اجاره نباشد، آن قرارداد تا زمان درج شده در قرارداد به‌ حکم خود باقی است. به عبارت دیگر، برای فسخ قرارداد باید تمام وراث با یکدیگر درخواست فسخ اجاره ارائه بدهند.

اجاره ملک

پرداخت اجاره بعد از فوت موجر

در خصوص پرداخت اجاره‌ بها بعد از فوت مالک برای مستاجران دو راهکار وجود دارد.

۱. مستاجر می‌تواند برای اعلام شماره‌ حساب، اظهارنامه‌ای مبنی بر پرداخت اجاره‌ بها به وراث موجر ارسال کند.

۲. اجاره ماهانه را به صندوق دادگستری واریز و در انتهای مدت قرارداد اجاره ودیعه را از وراث متوفی مطالبه کند.

شایان ذکر است در صورت عدم همکاری وراث مستاجر می‌تواند در مراجع قضایی، دادخواست مطالبه ودیعه به طرفیت وراث متوفی، طبق قرارداد اجاره تنظیم کند.

دریافت ودیعه بعد از مرگ موجر

یکی از دغدغه‌های مستاجران دریافت مبلغ ودیعه در صورت فوت مالک است. طبق قانون مدنی، ودیعه‌ ای که مستاجر به موجر یعنی متوفی پرداخت کرده است، جزء بدهی‌ های متوفی بوده و تا زمانی که ودیعه مستاجر بازگردانده نشود، مستاجر ملزم به تخلیه نخواهد شد.

” مطالب پیشنهادی : توصیه می‌شود مستاجران عزیز برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قانون اجاره ملک می‌توانند مقاله آنچه مستاجران هنگام قرارداد اجاره باید بدانند را مطالعه کنند.”

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

اگر به این نکات حقوقی توجه کنید، ازدواجی موفق دارید

شرایط عقد ازدواج هم بسیار مهم هستند، به این معنا که در صورت وجود این شرایط عقد ازدواج درست…