در خرید املاک موروثی، به این نکات توجه کنید

۱
1
زمان مطالعه: 2 دقیقه

اگر قصد خرید املاک بین وارث یا به اصطلاح املاک موروثی را دارید، باید به یکسری نکات در هنگام بستن قرارداد توجه کنید:

۱-  اولین نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که سند ملک به نام آن فردی باشد که فوت کرده است. بنابراین حتما سند مالکیت را چک کنید. (از روی صفحه اول سند یا ستون نقل و انتقالات می توان از این موضوع اطمینان پیدا کرد.)

۲-  نکته دوم این است که، گواهی انحصار وراثت هم باید در زمان انتقال ملک حاضر باشد. زیرا باید اطمینان پیدا کرد که همه ی وراث با انتقال املاک بین وارث خود موافق هستند تا از این طریق از به وجود آمدن اختلافات بعدی جلوگیری کنید.

۳- نکته سوم آن که، برای جلوگیری از بروز مشکلات بعدی، زمانی  قرارداد را امضا کنید که همه ی وراث حضور داشته باشند و مبایعه نامه را امضا کنند.

۴- در هنگام انجام صحبت های اولیه و بحث در مورد ملک موروثی و قیمت آن، حتماً اسناد هویت فروشندگان از قبیل شناسنامه و کارت ملی را از آنها بخواهید و هم چنین سال تولد آنها را چک کنید. اگر در بین وراث شخص و یا اشخاص صغیری وجود داشته باشند، طبق قانون، آنها از انجام هرگونه معامله ممنوع هستند و اداره اموال آنها توسط شخصی به نام «قیـّم» که توسط دادگاه انتخاب می شود، انجام خواهد شد.

پس یکی از مواردی که باید بررسی شود این است که آیا فرد صغیری در بین وراث وجود دارد یا نه و اگر وجود دارد، برای او قیم تعیین شده است یا خیر؟ اگر قیم تعیین نشده بود، برای جلوگیری از هرگونه عواقب بعدی از انجام معامله پرهیز نمایید.

خرید املاک موروثی

۵- مطابق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از فوت هر شخص، وراث متوفی موظف هستند حداکثر ظرف مهلت ۶ ماه از تاریخ فوت اظهار نامه مالیاتی بر ارث نمایند در اظهار نامه مالیاتی بایستی تمامی اموال و دارایی و دیون و واجبات مالی متوفی درج می شود.

۶- ممکن است متوفی قبل از مرگش با تنظیم وصیت نامه قسمتی یا تمام ملک را به کسی منتقل کرده باشد. بنابراین قبل از انجام معامله بهتر است وصیت نامه را نیز از وراث بخواهید و آن را چک کنید.

۷- برای رعایت احتیاط در خرید چنین املاکی، بهتر است شماره و مشخصات و مرجع صدور تمامی مدارک و مستنداتی که وراث ارائه کرده اند، مانند شماره سریال سند مالکیت ملک مورد معامله، گواهی حصر وراثت، مفاصا حساب مالیات بر ارث، قیم نامه، وکالت نامه، وصیت نامه، پایان کار شهرداری، مجوز صادره از واحد سرپرستی دادسرا که جواز فروش ملک صغیر در ملک مورد معامله را می دهد و غیره درج شود.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

دختر باکره تنها در این شرایط می‌تواند صیغه شود!

ازدواج موقت یا صیغه موقت یکی از انواع عقد ازدواج است که برای مدت زمان مشخص شده بین طرفین، …