خانه نکات حقوقی دانستنی های حقوقی با غیبت طرف معامله در دفترخانه چه کنیم؟

با غیبت طرف معامله در دفترخانه چه کنیم؟

۴
1
زمان مطالعه: 2 دقیقه
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که وقتی برای انجام معامله‌ای در دفترخانه حاضر شده‌اید طرف دیگر معامله نیامده است. اما آیا می‌دانید که در این شرایط چه اقدام باید انجام دهید؟
غیبت طرف معامله

دو طرف معامله که قرارداد خرید و فروش خانه یا آپارتمانی را می‌بندند، تاریخی را در قرارداد می‌نویسند که در ساعات اداری به دفترخانه مراجعه کرده و سند را به نام خریدار ثبت کنند. یعنی این تعهد فروشنده است که سند را به نام خریدار بزند و در مقابل، خریدار هم تعهد دارد که بقیه مبلغ قرارداد را به فروشنده بدهد. اما گاهی با مشکل غیبت طرف معامله در دفترخانه مواجه می‌شوند. در این مطلب به بررسی اقداماتی می‌پردازیم که خریدار یا فروشنده در صورت عدم حضور طرف مقابل در دفترخانه لازم است انجام دهند. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.

گواهی عدم حضور چیست؟

اگر در تاریخ تعیین شده در قرارداد، هر یک از خریدار یا فروشنده در دفترخانه حاضر نشود، طرفی که در آنجا حاضر شده می‎تواند به علت غیبت طرف معامله از دفترخانه بخواهد که گواهی عدم حضور طرف دیگر را صادر کند.

غیبت طرف معامله در دفترخانه

گرفتن گواهی عدم حضور از سمت دفترخانه چه فایده ای دارد؟

خریدار و فروشنده وقتی قرارداد را می‌نویسند، مبلغی را تعیین می‌کنند که اگر یکی از خریدار و فروشنده از تعهداتی که در قرارداد آمده تخلف کرد، آن مبلغ به عنوان خسارت به طرف دیگر پرداخت شود. به این مبلغ «وجه التزام» می‌گویند. یکی از تعهداتی که در قراردادهای فروش ملک وجود دارد، حضور خریدار و فروشنده در دفترخانه برای ثبت سند به نام خریدار است. به طور مثال اگر فروشنده در دفترخانه حاضر نشد، خریدار می‌تواند از دفترخانه بخواهد که گواهی عدم حضور صادر کند و به این صورت خریدار مبلغی که برای خسارت در قرارداد تعیین شده (وجه التزام) را از فروشنده می‎گیرد.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با اسناد رسمی و عادی “نکاتی در رابطه با سند عادی و رسمی” را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در دانستنی های حقوقی

همچنین بخوانید

فریب در معامله

در قراردادها گاهی اتفاق می‌افتد که یکی از طرفین معامله اعمال فریبنده و نیرنگ‌آمیز انجام ده…